Word ik belast op de vergoeding voor mijn beroepsziekte?

U moet geen socialezekerheidsbijdragen (RSZ-bijdragen) en bedrijfsvoorheffing betalen op:

  • uw vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid, behalve als u uw ambt hebt neergelegd voordat u de pensioenleeftijd hebt bereikt;
  • uw vergoeding voor hulp van een andere persoon.

U moet de ontvangen vergoedingen niet vermelden in uw belastingaangifte.

 

U moet wel RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing betalen op:

  • de vergoeding voor uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
  • uw vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid indien u uw ambt hebt neergelegd voordat u de pensioenleeftijd hebt bereikt.

Een belastingfiche met de bedragen die u moet vermelden in uw belastingaangifte kunt u vragen aan uw werkgever.

Zie ook

 vergoedingatfedris.be

 02 272 24 90