Rente voor overlijden als gevolg van beroepsziekte

Is uw echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden als gevolg van een beroepsziekte? Als u een overlijdensakte en het ingevulde formulier 340 - Aanvraag voor schadeloosstelling wegens overlijden als gevolg van beroepsziekte naar Fedris stuurt, kunt u als rechthebbende aanspraak maken op een rente.
De voorwaarden voor de rente en het bedrag ervan verschillen naargelang uw relatie met het slachtoffer. Klik hieronder op uw relatie tot het slachtoffer om de informatie te lezen die op u van toepassing is.

 

U bent de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

Wettelijk samenwonenden hebben een samenlevingscontract afgesloten voor de notaris waarin expliciet vermeld staat dat ze elkaar wederzijds zullen helpen, zelfs als dit na een eventuele breuk financiële gevolgen kan hebben.

Hoeveel bedraagt de rente?

De rente is gelijk aan 30 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner.

Als u onderhoudsgeld ontving van uw ex-partner, mag de rente niet hoger zijn dan dat onderhoudsgeld.

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt u levenslang betaald.

 

U bent een kind van het slachtoffer

Hoeveel bedraagt de rente?

Als u wees bent van vader of moeder, ontvangt u 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden vader of moeder. Als u 1 of 2 broers of zussen hebt, ontvangen zij ook elk 15 % van die jaarlijkse bezoldiging. Als u 3 of meer broers of zussen hebt, wordt de totale rente beperkt tot 45 % van die jaarlijkse bezoldiging. Zijn jullie bijvoorbeeld met 5 kinderen, dan ontvangt ieder van jullie 9 % van de jaarlijkse bezoldiging van jullie overleden vader of moeder.

Als u wees bent van vader en moeder, ontvangt u 20 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden vader of moeder. Als u 3 of meer broers of zussen hebt, wordt de totale rente beperkt tot 60 %. Zijn jullie bijvoorbeeld met 4 kinderen, dan ontvangt ieder van jullie 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van jullie overleden vader of moeder. 

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

 

U bent een kleinkind van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

U bent wees van vader of moeder, ontvangt kinderbijslag en haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw overleden grootvader of grootmoeder of woonde onder hetzelfde dak als uw grootvader of grootmoeder.

Hoeveel bedraagt de rente?

Als u wees bent van vader of moeder en uw grootvader of grootmoeder geen rechthebbende kinderen nalaat, kunt u aanspraak maken op 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw grootvader of grootmoeder. Als u wees bent van vader en moeder, kunt u aanspraak maken op 20 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw grootvader of grootmoeder. 

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

 

U bent de moeder of vader van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

Uw overleden zoon of dochter laat geen kind na dat recht zou hebben op een rente en u haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw overleden zoon of dochter of woonde onder hetzelfde dak als uw zoon of dochter.

Hoeveel bedraagt de rente?

Als uw zoon of dochter niet getrouwd was en geen kinderen had, kunnen zowel u als uw echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op 20 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw zoon of dochter. 

Als uw zoon of dochter getrouwd was maar geen kinderen had, kunnen zowel u als uw echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw zoon of dochter.

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt uitgekeerd tot het ogenblik waarop uw zoon of dochter 25 jaar zou zijn geworden. Als uw zoon of dochter uw belangrijkste kostwinner was, wordt de rente levenslang uitgekeerd. 

 

U bent een broer of zus van het slachtoffer

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een rente te ontvangen?

Uw overleden broer of zus laat geen andere rechthebbenden na, u ontvangt kinderbijslag en u haalde rechtstreeks voordeel uit het loon van uw broer of zus of u woonde onder hetzelfde dak als uw broer of zus.

Hoeveel bedraagt de rente?

De rente is gelijk aan 15 % van de jaarlijkse bezoldiging van uw overleden broer of zus. 

Hoelang wordt de rente betaald?

De rente wordt betaald zolang u recht hebt op kinderbijslag. In elk geval is ze verschuldigd tot de dag waarop u 18 jaar wordt. 

Zie ook

 Twijfelt u of u aanspraak kunt maken op een rente? Mail dan naar overlijdenatfedris.be.