Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die erover waakt dat de rechten van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd. Fedris neemt alle opdrachten van het voormalige Fonds voor arbeidsongevallen en het voormalige Fonds voor de beroepsziekten over. Die opdrachten hebben betrekking op de arbeids(weg)ongevallen en beroepsziekten in de privésector, de beroepsziekten in provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO) en in beperktere mate de arbeids(weg)ongevallen in de publieke sector.

>>> Een beroepsziekte als werknemer van een publieke dienst die geen PPO is? Een arbeidsongeval of beroepsziekte als werknemer in vast dienstverband bij de NMBS of als militair? Neem dan contact op met uw werkgever.
Zelfstandige? Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) helpt u bij uw verplichtingen voor de sociale zekerheid.