Terugbetaling van prothesekosten

Als u een prothese of orthopedisch toestel nodig hebt als gevolg van uw arbeidsongeval, betaalt uw werkgever of Medex u die prothese of dat toestel terug. Medex betaalt indien u valt onder het Koninklijk Besluit van 24.01.1969 of bij de federale politie werkt én u vooraf een goedkeuring hebt gevraagd voor uw prothese. Prothesekosten worden terugbetaald volgens het ziekteverzekeringstarief. Prothesekosten waarvoor geen ziekteverzekeringstarief is gekend, worden terugbetaald voor zover die kosten redelijk zijn in vergelijking met gelijkaardige zorgen die wel zijn opgenomen in het ziekteverzekeringstarief.

Als u al een prothese droeg vóór uw arbeidsongeval en als die werd beschadigd bij uw arbeidsongeval, zal uw werkgever of Medex (indien u valt onder het KB van 24.01.1969 of bij de federale politie werkt)  u die schade volledig vergoeden voor zover de kosten ervan redelijk zijn.

Als de prothese die u draagt als gevolg van uw arbeidsongeval moet worden onderhouden of vernieuwd, betaalt uw werkgever of Medex (indien u valt onder het KB van 24.01.1969 of bij de federale politie werkt) u de kosten voor dat onderhoud of die vernieuwing terug, ongeacht de termijn die is verstreken en voor zover de kosten ervan redelijk zijn. 

Zie ook


 inspectatfedris.be