Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Als de verzekeringsonderneming uw ongeval als een arbeidsongeval heeft erkend en u tijdelijk arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op de vergoeding van uw volledige of gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

U bent volledig tijdelijk arbeidsongeschikt wanneer u niet in staat bent om uw werk te hervatten.

Als u volledig tijdelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u voor de dag van het ongeval uw loon voor de verloren uren als gevolg van het ongeval. Vanaf de dag na het ongeval hebt u recht op een dagvergoeding die als volgt wordt berekend: 90 % van uw basisloon, gedeeld door 365 dagen. U ontvangt een dagvergoeding voor elke kalenderdag van arbeidsongeschiktheid, dus ook voor weekenddagen.

U bent gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt wanneer de arts oordeelt dat u in staat bent om het werk dat u op het ogenblik van het ongeval uitvoerde deeltijds te hervatten of om aangepast werk uit te voeren.

Als u gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt bent en u aanvaardt om opnieuw aan het werk te gaan (hetzelfde werk als voor uw arbeidsongeval of een aangepast werk), past de verzekeringsonderneming het verschil bij tussen het loon dat u vóór uw arbeidsongeval ontving en uw verminderde loon door uw arbeidsongeschiktheid.

Als u om een geldige reden de werkhervatting weigert of stopzet (bijvoorbeeld wegens ziekte), hebt u recht op een dagvergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De geldigheid van die reden wordt beoordeeld door de verzekeringsonderneming of door de arbeidsrechtbank als u en de verzekeringsonderneming of uw werkgever het oneens zijn.

Als u zonder geldige reden de werkhervatting weigert of stopzet, hebt u recht op een dagvergoeding die wordt berekend op basis van uw graad van arbeidsongeschiktheid. Als uw arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld 40 % bedraagt, zal uw dagvergoeding gelijk zijn 40 % van uw basisloon, gedeeld door 365 dagen.

De vergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt betaald tot aan de volledige werkhervatting of tot aan de consolidatiedatum. De consolidatiedatum is het moment waarop er geen evolutie meer wordt verwacht van uw letsels. U wordt dan genezen verklaard of er wordt een blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld. De consolidatiedatum kan later vallen dan de datum waarop het werk werd hervat.