Overlijdensbijslag

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, ouder, kind, grootouder, broer of zus een ongeval gehad op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk en is hij of zij na de herzieningstermijn aan de gevolgen van dat arbeidsongeval overleden? Dan hebt u als rechthebbende, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, recht op een overlijdensbijslag.

Die overlijdensbijslag is een forfaitair bedrag en kan voor een bepaalde duur of levenslang worden betaald. Het is de werkgever van het slachtoffer die, op basis van het advies van de bevoegde medische dienst, beslist over de toekenning van de overlijdensbijslag. U moet de overlijdensbijslag daarom aan de dienst van de werkgever die bevoegd is voor arbeidsongevallen aanvragen met een aangetekende brief waaraan u alle bewijsstukken toevoegt.

De overlijdensbijslag is niet van toepassing op het personeel van de politiediensten.

Zie ook

Vergoeding van begrafeniskosten

 inspectatfedris.be