Hoe wordt mijn beroepsziekte geregeld?

Zodra Fedris uw vergoedingsaanvraag ontvangt, wordt er een dossier aangemaakt. Eerst voeren een of meerdere dossierbeheerders een administratieve controle uit. Dat wil zeggen dat ze onder meer nagaan of er gegevens ontbreken. Als dat het geval is, zal Fedris contact met u opnemen. 

Een arts van Fedris bekijkt de formulieren en eventuele medische bewijsstukken. Soms vraagt hij bijkomende medische bewijsstukken op. Hij kan u per brief ook oproepen voor een medisch onderzoek in onze instelling.  

De ingenieurs van Fedris onderzoeken of u bent blootgesteld geweest aan een beroepsrisico dat uw ziekte kan hebben veroorzaakt. Het laboratorium van Fedris kan daarbij helpen en bepaalde biomedische analyses uitvoeren.

Bovenstaande onderzoeken worden meestal gelijktijdig opgestart, maar soms voert Fedris ze in een bepaalde volgorde uit als het meent dat het zo sneller een correcte beslissing kan nemen.

Op basis van de administratieve gegevens, het medisch onderzoek en het blootstellingsonderzoek neemt Fedris een beslissing. Die gemotiveerde beslissing deelt Fedris u mee met een aangetekende brief. 

Als Fedris uw beroepsziekte erkent en u daarvoor zal vergoeden, kan er in die brief het volgende staan:

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van Fedris, kunt u binnen het jaar beroep aantekenen bij een arbeidsrechtbank.

Vraagt u een vergoeding aan voor een ziekte die niet op de Belgische lijst van beroepsziekten staat? Hou er dan rekening mee dat Fedris meer tijd zal nodig hebben voordat het een beslissing kan nemen. Fedris moet dan immers nog controleren of er een verband is tussen uw ziekte en het beroepsrisico en een arts van Fedris moet nog een gemotiveerd verslag opmaken voor een commissie die uw beroepsziekte eventueel zal erkennen