Preventie van arbeidsongevallen

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor arbeidsongevallen of de herhaling ervan. Daarom bent u als werkgever verplicht om specifieke veiligheidsmaatregelen op te nemen in een preventiebeleid voor uw onderneming.

Voor meer informatie over arbeidsongevallenpreventie verwijzen we naar de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Fedris ondersteunt preventieacties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door die te informeren over onder meer de omstandigheden, gevolgen en slachtoffers van arbeidsongevallen. Fedris spoort ook de ondernemingen op die een verzwaard risico inhouden en draagt zo bij tot de nationale strategie voor welzijn op het werk.

Houdt uw onderneming een verzwaard risico in?

Als uw onderneming een verzwaard risico inhoudt, is dat omdat de risico-index van uw onderneming op jaarbasis ten minste 3 keer de gemiddelde risico-index van uw activiteitssector en 5 keer de gemiddelde risico-index van de privésector bedraagt in de loop van het laatste jaar en in ten minste 1 van de andere jaren van de observatieperiode.

Hoe de risico-index wordt berekend, wat u moet doen als uw onderneming als verzwaard risico wordt beschouwd en andere informatie over het verzwaard risico vindt u onder de rubriek Professional.