Verzekering

U verzekert zelf uw werknemers tegen arbeidsongevallen en treedt dus op als eigen verzekeraar

Valt u onder het Koninklijk Besluit van 12.06.1970, het Koninklijk Besluit van 13.07.1970 of de lokale politiediensten, dan kunt u zich voor de financiële risico’s die eventuele arbeidsongevallen van uw werknemers met zich meebrengen ook geheel of gedeeltelijk herverzekeren bij een erkende verzekeringsonderneming. Voorwaarde is wel dat die verzekeringsonderneming niet belast werd met de bevoegdheden waarvoor de medische dienst aangeduid werd. U kunt als werkgever zelf de bevoegde medische dienst aanduiden. Dat kan Medex zijn of een andere dienst. 

Dat u zich herverzekert, doet niets af aan uw verantwoordelijkheid naar een slachtoffer toe. De verzekeringsonderneming waarmee u eventueel een overeenkomst hebt afgesloten, heeft immers geen enkele band met het slachtoffer.

Valt u onder het Koninklijk Besluit van 24.01.1969, dan bent u zelf verzekeraar voor de arbeidsongevallen en is Medex de bevoegde medische dienst. 

Hoe dan ook bent u als werkgever degene die uiteindelijk beslist of een ongeval al dan niet als een arbeidsongeval wordt erkend. U bent ook de eindverantwoordelijke voor alle aspecten van de regeling van een arbeidsongeval van een werknemer.

 

Twijfelt u of uw werknemers onder de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 of onder de arbeidsongevallenwet van 03.07.1967 vallen? Of weet u niet welk Koninklijk Besluit op hen van toepassing is? Vul dan het formulier “Welke wet of welk KB is van toepassing op het arbeidsongeval?” in. De dienst Controle van Fedris zal nadien contact met u opnemen. 

Zie ook

 inspectatfedris.be