Wetgeving en rechtspraak over arbeidsongevallen

Wetgeving

De belangrijkste wetgeving over arbeidsongevallen is de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 440,04 KB).

Uitvoeringsbesluiten:

Koninklijke Besluiten

Ministeriële besluiten

Reglementen 

De pagina over de wetgeving werd laatst geactualiseerd op 18.07.2018. 

 

Rechtspraak

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste arresten die het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie hebben uitgesproken vanaf 2002 en waarin de bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 worden geïnterpreteerd. We hebben de rechtspraak gegroepeerd per thema.

Personeel toepassingsgebied 

Definitie van het begrip arbeidsongeval

Definitie van het begrip arbeidswegongeval

Dodelijk arbeidsongeval

Vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid en hulp van derden

Terugbetaling van kosten

Basisloon

Betaling

Burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering en Fedris

Procedure van schadeloosstelling

De pagina over de rechtspraak werd laatst geactualiseerd op 08.08.2017.

Kleine statuten

Wat verstaat men onder "kleine statuten"?

Dit begrip betreft het statuut van personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid.

De evolutie in de samenleving heeft de afgelopen jaren een toename van het aantal "kleine statuten" veroorzaakt, wat de specifieke uitvoeringsbepalingen heeft vermenigvuldigd m.b.t. de regeling van arbeidsongevallen en leidt tot een grote complexiteit. De wet werd dus gewijzigd in december 2018 om een algemeen en coherent wettelijk kader te creëren door de kleine statuten op te nemen in de arbeidsongevallenwet en door de uitvoeringsbepalingen te harmoniseren.

De onderwerping aan de wet biedt veel garanties aan de betrokken personen.

De wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2020, overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 juli 2019  tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten', verschenen in het BS op 02.09.2019.

Lijst leerwerkcontacten

Overzichtstabel leerwerkcontracten