Wetgeving en rechtspraak over arbeidsongevallen

Wetgeving

De belangrijkste wetgeving over arbeidsongevallen is de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (pdf - 417,08 KB).

Hebben ook kracht van wet:

Koninklijk Besluit nr.85 van 31.07.1982 tot storting van een bedrag van 400 miljoen frank door de verzekeringsondernemingen aan het Fonds voor arbeidsongevallen (B.S. 07.08.1982)
Koninklijk Besluit nr.42 van 02.04.1982 betreffende de bestemming van de rentekapitalen van bepaalde in likwidatie gestelde gemeenschappelijke kassen inzake arbeidsongevallen (B.S. 07.04.1982)

Uitvoeringsbesluiten:

Koninklijke Besluiten

Ministeriële besluiten

Reglementen 

De pagina over de wetgeving werd laatst geactualiseerd op 25.10.2017. 

 

Rechtspraak

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste arresten die het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie hebben uitgesproken vanaf 2002 en waarin de bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 worden geïnterpreteerd. We hebben de rechtspraak gegroepeerd per thema.

Personeel toepassingsgebied 

Definitie van het begrip arbeidsongeval

Definitie van het begrip arbeidswegongeval

Dodelijk arbeidsongeval

Vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid en hulp van derden

Terugbetaling van kosten

Basisloon

Betaling

Burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering en Fedris

Procedure van schadeloosstelling

De pagina over de rechtspraak werd laatst geactualiseerd op 08.08.2017.