Vergoeding van begrafeniskosten

Is uw echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden als gevolg van een beroepsziekte? Als u een overlijdensakte naar Fedris stuurt en aantoont dat u de begrafeniskosten hebt betaald, kunt u aanspraak maken op de terugbetaling daarvan.

Als u geen erfgenaam van het slachtoffer bent, maar u de begrafeniskosten hebt betaald en dat ook kunt aantonen, kunt u ook aanspraak maken op de vergoeding daarvan.

Die vergoeding zal als volgt worden berekend: (basisloon slachtoffer x 30) / 365.

Hebt u uw overleden echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus (uit het buitenland) (moeten) laten overbrengen naar de plaats waar u hem of haar wenst te laten begraven, dan betaalt Fedris die overbrengingskosten terug.

 

Zie ook

Jaarlijkse vergoeding voor overlijden als gevolg van beroepsziekte 

 overlijdenatfedris.be

 02 226 63 10