Toegankelijkheidsverklaring

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor Fedris. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Alt op afbeeldingen: sommige afbeeldingen hebben geen tekstalternatief.

We werken er momenteel aan om zo snel mogelijk een toegankelijke versie te presenteren aan al onze gebruikers.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 06/07/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria
  • Evaluatie uitgevoerd door Anysurfer

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 06/07/2020.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van Fedris? Neem dan contact met ons op  klachtenatfedris.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van Fedris, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met privacyatfedris.be.