Hoe vraag ik een vergoeding aan voor mijn beroepsziekte?

1. Voor alle beroepsziekten, behalve COVID-19

Als u ziek bent en u professioneel bent blootgesteld geweest aan een beroepsrisico dat die ziekte kan veroorzaken, kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding voor die beroepsziekte. Een voorbeeld: u hebt in een mijn gewerkt en lijdt nu aan stoflong (een ziekte die op de lijst staat).

Druk formulier 501 en formulier 503 af. Vul formulier 501 zelf in en laat formulier 503 invullen door een arts. Voeg eventueel medische bewijsstukken toe die vermeld staan op het formulier 503. Stuur vervolgens alle documenten naar Fedris.

Zodra Fedris de formulieren en medische bewijsstukken heeft ontvangen, maakt het een dossier aan dat een interne procedure zal doorlopen. U moet niets meer doen, tenzij Fedris u om bijkomende documenten vraagt of u oproept voor een medisch onderzoek.

Woont u in België maar meent u dat u een beroepsziekte hebt als gevolg van een beroepsrisico bij een buitenlandse werkgever? Dan moet u contact opnemen met de instantie die in dat land bevoegd is om vergoedingen voor beroepsziekten toe te kennen. Fedris kan enkel op vraag van die instantie een onderzoek uitvoeren.

 

2. Specifieke informatie in verband met COVID-19

Werknemers die COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) via hun werk hebben gekregen, kunnen een schadeloosstelling beroepsziekte krijgen.  De vergoeding beoogt het terugbetalen van geleden schade. Het is dus vooral interessant voor werknemers die loonverlies hebben geleden of die een terugbetaling wensen van hun remgeld van bepaalde medische zorgen (bijvoorbeeld: kosten bij ziekenhuisopname, onderzoek door een arts-specialist...)

Een schadevergoeding voor een beroepsziekte aanvragen, kan als u werkzaam bent in bepaalde sectoren van de gezondheidszorg en u een duidelijk verhoogd risico liep om besmet te geraken met het virus. 

Om te weten welke sectoren van de gezondheidszorg in aanmerking, kijken we waar er een duidelijk verhoogd risico was om besmet te geraken. Op dit moment gaat het over de volgende beroepen :

Personeel dat bepaalde activiteiten uitvoert

 • het personeel dat instaat voor het vervoer van patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus (‘mogelijk besmette patiënten’ zijn personen met nieuwe klachten van een acute bovenste of onderste luchtweginfectie of met verergering van chronische respiratoire klachten);
 • het personeel van triageposten die specifiek zijn opgezet om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • personeelsleden die, met het oog op diagnosestelling, onderzoeken uitvoeren of klinische stalen afnemen bij patiënten die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • laboranten die manipulaties in open fase uitvoeren met klinische stalen van verdachte of bevestigde gevallen ter analyse van een SARS-CoV-2 besmetting.

Personeel werkzaam in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen

 • in de ziekenhuizen:
  • het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen;
  • het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten;
  • het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen;
  • personeelsleden die diagnostische of therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die besmet of mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2;
 • het personeel werkzaam in andere ziekenhuisdiensten en in verzorgingsinstellingen waar zich een cluster van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer gevallen binnen een periode van maximum twee weken). Woonzorgcentra, rusthuizen en collectieve woonvormen voor zieken en personen met een handicap worden gelijkgesteld met verzorgingsinstellingen.

In de voornoemde diensten en instellingen gaat het over het medisch en paramedisch personeel dat patiënten behandelt of verzorgt en het logistiek en schoonmaakpersoneel dat instaat voor onderhoud of reiniging van besmette toestellen of lokalen.

Personeelsleden of stagiairs die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, komen voor erkenning in aanmerking als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een of meer COVID-19-patiënten.

Wilt u meer informatie, raadpleeg zeker de FAQ over de erkenning als beroepsziekte van COVID-19.

Voor het indienen van een aanvraag, leest u best het deel hieronder over de richtlijnen bij het invullen van de Covid-19-formulieren..

Richtlijnen bij het invullen van de Covid19-formulieren

Wenst u een schadevergoeding voor een beroepsziekte na het oplopen van Covid-19 en voldoet u aan bovenstaande voorwaarden (sector gezondheidszorg of cluster van 5 personen), druk dan het formulier 501-covid19 en het formulier 503-covid19 af. Vul formulier 501-covid19 zelf in en laat formulier 503-covid19 invullen door uw arts of uw bedrijfsarts. U moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt toevoegen. Stuur vervolgens alle documenten naar Fedris.

Zodra Fedris de formulieren en het medische bewijsstuk heeft ontvangen, maakt het een dossier aan dat een interne procedure zal doorlopen. U moet niets meer doen, tenzij Fedris u om bijkomende documenten vraagt of u oproept voor een medisch onderzoek. Heeft u evenwel - na het indienen van uw aanvraag - zelf nog belangrijke elementen die u aan ons wil melden (bv. een nieuw medisch verslag), dan mag u deze altijd naar ons sturen. Vergeet niet uw dossiernummer te vermelden elke keer dat u ons een document bezorgt. We zullen u dit dossiernummer bezorgen zodra we uw aanvraag goed ontvangen en geregistreerd hebben.

Om ons toe te laten uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen vragen wij u de richtlijnen hieronder op te volgen. 

Formulier 501-covid19

(administratief formulier dat u zelf moet invullen)

Formulier 503-covid19

(medisch formulier dat door een dokter moet ingevuld worden)

Behalve uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of GSM-nummer en mailadres) en uw vorming, is het absoluut noodzakelijk om ons zo veel mogelijk informatie over uw beroepsactiviteit te bezorgen. moet de duidelijke diagnose (COVID-19)  en de medische evolutie van de ziekte (doktersverslagen) bevatten
Vul de gegevens van uw werkgever in en vermeld de dienst waarop u tewerkgesteld bent. U moet ook nauwkeurig de aard van uw beroepsbezigheden beschrijven tijdens de laatste weken vóór het verschijnen van de symptomen. moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt (die resultaten zijn absoluut noodzakelijk om uw dossier te behandelen) bevatten
Vergeet niet om een kleefbriefje van uw ziekenfonds toe te voegen en om uw sociale toestand in vak 5 aan te duiden. Vergeet zeker niet uw aanvraag te dateren en te ondertekenen.moet de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de dokter voorgeschreven werd (indien mogelijk een kopie van het medisch attest) bevatten
Dit formulier moet samen met het formulier 503 (medisch attest) opgestuurd worden.Als de arbeidsongeschiktheid verlengd wordt, stuurt u ons zo snel mogelijk een kopie van het medisch attest dat de periode en de reden van de verlenging vermeldt.

 

Opgelet: Enkele maatregelen zijn ondertussen afgeschaft

A. Tijdens de lockdown voor de cruciale sectoren en essentiële diensten

Had u COVID-19 en was u in de periode van de lockdown van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 werkzaam in de “cruciale sectoren en de essentiële diensten” (die zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020), zonder dat u kon telewerken of de afstandsregels (minstens 1,5 meter afstand) kon respecteren, dan kon u tot voor kort een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Momenteel is dit niet meer mogelijk. We blijven evenwel lopende aanvragen behandelen.

B. Minstens 5 personen tegelijkertijd ziek op het werk (een uitbraak)

Tot 31/12/21 kon een bedrijfsarts - bij een uitbraak van Covid-19 op de werkvloer - een specifiek attest invullen waarin hij onder meer aangaf dat er binnen 14 dagen minstens 5 personen positief getest hebben op het coronavirus. Om van een uitbraak te mogen spreken, moesten alle onderstaande voorwaarden vervuld zijn:

 • Binnen een periode van 14 dagen waren er minstens vijf personen (niet noodzakelijk werknemers) die de ziekte Covid-19 hebben gehad.
 • Deze personen deelden dezelfde werkruimte, net zoals de getroffen werknemer.
 • Bij elke persoon is de besmetting bevestigd door een moleculaire test of een antigeentest (via laboratorium).
 • Alle positieve testen zijn afgelegd sinds 18/05/2020.
 • Er is een epidemiologische samenhang tussen de bevestigde gevallen.
 • De arbeidsomstandigheden vergemakkelijkten de overdracht van het virus (geen afstand kunnen houden, slechte ventilatie...).

Momenteel is dit niet meer mogelijk. We blijven evenwel lopende aanvragen behandelen.