Terugbetaling van medische kosten

Onder medische kosten verstaan we

  • geneeskundige kosten (bijvoorbeeld voor de raadpleging van een arts of een kinesist)
  • farmaceutische kosten (voor de producten die u bij een apotheker koopt)
  • hospitalisatiekosten (voor uw opname in een ziekenhuis)
  • heelkundige kosten (bijvoorbeeld voor een operatie)

die voortvloeien uit de letsels van uw arbeidsongeval.

 

Wat krijgt u terugbetaald?

De zorgen die noodzakelijk zijn als gevolg van het arbeidsongeval worden terugbetaald volgens het ziekteverzekeringstarief. Het is dan ook belangrijk om vooraf op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) te controleren of uw zorgverlener het officiële ziekteverzekeringstarief aanrekent. Als uw zorgverlener u een ereloon aanrekent dat hoger is dan het ziekteverzekeringstarief, moet u immers zelf het verschil betalen. Het ziekteverzekeringstarief voor de raadpleging van een huisarts bedraagt bijvoorbeeld € 24,48. Als uw huisarts u € 24,48 aanrekent, wordt u volledig terugbetaald. Als uw huisarts u € 30 aanrekent, krijgt u € 24,48 terugbetaald en moet u zelf € 5,52 betalen.

Medische kosten waarvoor geen ziekteverzekeringstarief is gekend, worden volledig terugbetaald voor zover die kosten redelijk zijn in vergelijking met een gelijkaardige zorgverlening waarvoor wel een ziekteverzekeringstarief is bepaald.

Indien uw werkgever of zijn verzekeringsonderneming een eigen geneeskundige dienst heeft opgericht, moet u zich in die dienst laten verzorgen en zullen uw medische kosten volledig door de verzekeringsonderneming worden terugbetaald

Voor kinesitherapiesessies, operaties en ziekenhuisopnames die langer dan 1 dag duren, zorgen die u in het buitenland hebt gekregen en alternatieve behandelingen moet u de verzekeringsonderneming vooraf vragen of ze akkoord gaat met de terugbetaling ervan. 

Farmaceutische kosten op voorschrift van uw arts worden volledig terugbetaald. U moet daarvoor een BVAC-attest (Bijkomende Verzekering - Assurance Complémentaire) vragen aan de apotheker en dat bij uw aanvraag voegen.

De supplementen die het ziekenhuis aanrekent (bijvoorbeeld voor een een- of tweepersoonskamer of voor de huur van een telefoon), worden niet terugbetaald.

 

Wie betaalt uw medische kosten terug?

De verzekeringsonderneming betaalt u de medische kosten terug nadat u een schriftelijke aanvraag hebt ingediend met de originele documenten die uw zorgverlener u heeft meegegeven als bijlagen. 

Als u de originele documenten niet meer hebt omdat u ze bij uw ziekenfonds hebt ingediend voor terugbetaling, kunt u uw ziekenfonds om de kwitanties ervan vragen. U stuurt dan die originele kwitanties naar de verzekeringsonderneming om het remgeld terug te vorderen.

U kunt uw zorgverlener ook vragen om de kosten onmiddellijk aan de verzekeringsonderneming over te maken. 

Alleen als uw arbeidsongeval vóór 1988 is gebeurd, worden de medische kosten na de herzieningstermijn ten laste genomen door Fedris.