Verzekering

Hebt u werknemers in dienst? Dan bent u verplicht om hen vanaf hun eerste werkdag te verzekeren tegen arbeidsongevallen. U moet dat doen bij een erkende verzekeringsonderneming (pdf - 41 KB).

U moet uw voltallig personeel bij eenzelfde verzekeringsonderneming verzekeren. Alleen als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft, kunt u zich voor elke vestiging eventueel tot een andere verzekeringsonderneming wenden.

Als u uw werknemers niet (tijdig) hebt verzekerd tegen arbeidsongevallen, zult u bij wijze van boete ambtshalve aangesloten worden door Fedris.

Uw verzekeringsovereenkomst mag niet langer duren dan één jaar, te rekenen vanaf 1 januari volgend op de datum van ondertekening ervan. Met wederzijds akkoord kan die duurtijd vastgelegd worden op 3 jaar. 

Uw verzekeringsovereenkomst wordt stilzwijgend vernieuwd, maar u kunt ze jaarlijks opzeggen per aangetekende brief, ten laatste 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst. 

Hebt u een schoonmaakster, tuinman of ander huispersoneel in dienst? Denk eraan dat u in dat geval ook werkgever bent en dat u uw huispersoneel ook moet aangeven bij de RSZ en verzekeren tegen arbeidsongevallen. Meer informatie daarover leest u in onze folder “Huispersoneel: wat verandert er voor wie?” (pdf - 439,57 KB).

Zie ook

 

 controleatfedris.be

 Algemene informatie: 02 272 21 80
        Beheer van de sancties: 02 272 22 39