Wie geeft een dodelijk arbeidsongeval aan?

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, wettelijk samenwonende partner, ouder, kind, grootouder, broer of zus een ongeval gehad op de arbeidsplaats of op de weg van en naar het werk en is hij of zij overleden als gevolg van dat ongeval? Dan kunt u als rechthebbende aanspraak maken op een rente als dat ongeval als arbeidsongeval werd erkend. Daarvoor moet de werkgever van uw familielid dat arbeidsongeval hebben aangegeven aan zijn verzekeringsonderneming.

Heeft de werkgever dat arbeidsongeval niet aangegeven aan zijn verzekeringsonderneming? Neem dan contact op met de dienst Controle van Fedris of met uw vakbond.

U moet vervolgens het arbeidsongeval van uw familielid zelf aangeven bij de verzekeringsonderneming van de werkgever van uw familielid. Weet u niet bij welke verzekeringsonderneming de werkgever verzekerd is? Vraag het dan aan Fedris of geef het ongeval aan bij Fedris dat ervoor zal zorgen dat uw aangifte bij de juiste verzekeringsonderneming terechtkomt. 

Ook als collega, vriend of kennis van een slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval kunt u het ongeval aangeven, bijvoorbeeld in het belang van een rechthebbende die niet in staat is om een aangifte te doen.

U moet het ongeval aangeven binnen de 3 jaar. Na afloop van die zogenaamde verjaringstermijn is er geen aangifte meer mogelijk. 

Weigert de verzekeringsonderneming het ongeval als arbeidsongeval te erkennen? Dan kunt u aan Fedris vragen of het een onderzoek kan instellen naar de beslissing van de verzekeringsonderneming. 

Bent u het niet eens met de beslissing van de verzekeringsonderneming of die van Fedris? Dan kunt u uw geval nog aan de arbeidsrechtbank voorleggen.