Ben ik verzekerd tegen een beroepsziekte?

Als werknemer in de privésector bent u automatisch verzekerd tegen beroepsziekten wanneer uw werkgever de verplichte bijdragen aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) heeft betaald. 

Ook als u zeevarende van de koopvaardijvloot, scholier, student, leerjongen of stagiair bent of als u een beroepsherscholing volgt na lichamelijke arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, bent u automatisch verzekerd tegen beroepsziekten.