Terugbetaling van prothesekosten

Als u een prothese of orthopedisch toestel nodig hebt als gevolg van uw arbeidsongeval, moet de verzekeringsonderneming de kosten voor die prothese of dat toestel op zich nemen.

Als u al een prothese droeg vóór uw arbeidsongeval en als die werd beschadigd bij uw arbeidsongeval, zal de verzekeringsonderneming u die schade volledig vergoeden.

Als de prothese die u draagt als gevolg van uw arbeidsongeval moet worden onderhouden, hersteld of vernieuwd, betaalt de verzekeringsonderneming de kosten voor dat onderhoud, dat herstel of die vernieuwing terug. 

Fedris betaalt de prothesekosten alleen terug als:

  • uw ongeval vóór 1988 is gebeurd;
  • u zeeman bent;
  • uw werkgever niet verzekerd is. Dan treedt Fedris op als waarborgfonds.

Voor de terugbetaling van tandprothesen geldt een tarief dat bij koninklijk besluit is vastgelegd (KB van 01.10.2013). Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd: tarief 2024. (Pdf - 105 KB)