Ben ik verzekerd tegen een beroepsziekte?

Als werknemer van een provinciale of plaatselijke (gemeentelijke) overheidsdienst bent u automatisch verzekerd tegen beroepsziekten. 

Als uw werkgever van rechtswege aangesloten is bij de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) (dit is de voormalige RSZPPO), is Fedris herverzekeraar. Dat wil zeggen dat u uw aanvraag voor de vergoeding voor een eventuele beroepsziekte indient bij uw werkgever, maar dat uw werkgever die vervolgens doorstuurt naar Fedris. Op basis van de besluiten van Fedris deelt uw werkgever u zijn beslissing mee. Erkent hij uw beroepsziekte, dan vergoedt hij u en betaalt Fedris uw werkgever terug. Die terugbetaling is beperkt tot het bedrag dat gebaseerd is op de besluiten van Fedris.