Hoe verzeker ik mijn werknemers tegen beroepsziekten?

Als overheidsdienst verzekert u zelf uw werknemers tegen beroepsziekten, maar kunt u zich ook laten herverzekeren.

Is uw provinciale of plaatselijke overheidsdienst van rechtswege aangesloten bij de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) (dit is de voormalige RSZPPO), dan is Fedris automatisch uw herverzekeraar

U moet een dienst of ambtenaar aanduiden bij wie uw werknemers een aanvraag om vergoeding voor een beroepsziekte moeten indienen en uw werknemers daarvan op de hoogte brengen. Hun aanvragen stuurt u door naar Fedris. Op basis van de besluiten van Fedris deelt u aan uw werknemers een beslissing mee. Erkent u de beroepsziekte, dan vergoedt u die en zal Fedris u terugbetalen. Die terugbetaling is beperkt tot het bedrag dat gebaseerd is op de besluiten van Fedris.