Publicaties

Folders

Over Fedris

Uw instelling bij een beroepsziekte of arbeidsongeval (pdf - 937,18 KB)

Niet tevreden over onze dienstverlening? We staan tot uw beschikking (pdf - 622,34 KB)

Specifiek over arbeidsongevallen

Vergoedingen bij een arbeidsongeval (pdf - 260,7 KB)

De vergoeding van een arbeidsongeval na het verstrijken van de herzieningstermijn (pdf - 215,09 KB)

Wie is onderworpen aan de arbeidsongevallenwet? Wat is een arbeidsongeval of arbeidswegongeval? (pdf - 219,21 KB)

De procedures bij arbeidsongeval (pdf - 239,49 KB)

U hebt een arbeidsongeval gehad? Neem contact op met onze sociaal assistent in uw streek (pdf - 748,97 KB)

Slachtoffer van een arbeidsongeval in de openbare sector (pdf - 129,4 KB)

De elektronische aangifte van de arbeidsongevallen van de publieke sector (pdf - 299,8 KB)

Arbeidsongeval: uw verplichtingen als werkgever (pdf - 201,43 KB)

Huispersoneel: wat verandert er voor wie? (pdf - 439,57 KB)

Specifiek over beroepsziekten

Sta je op de rand van een burn-out? (banksector)

Sta je op de rand van een burn-out? (ziekenhuissector)

Bent u houtbewerker? Laat u onderzoeken op neuskanker (pdf - 2,04 MB)

Bent u ex-houtbewerker? Laat u onderzoeken op neuskanker (pdf - 2,21 MB)

Voorkomen van beroepsziekten (pdf - 1,49 MB)

Verwijdering uit beroepsrisico en herscholing (pdf - 876,78 KB)

Arbeidsongeschikt door lage rugpijn? (pdf - 590,88 KB)

Brochures

Specifiek over arbeidsongevallen

10 frequente vragen over arbeidsongevallen (pdf - 501,97 KB)

Uw rechten inzake arbeidsongevallen in de privésector (pdf - 436 KB)

Specifiek over beroepsziekten

Fedris heeft u een beslissing gestuurd (pdf - 262,88 KB)

Mijn rechten als beroepszieke (pdf - 468,88 KB)

Schadeloosstelling bij een beroepsziekte (pdf - 359,66 KB)

Schadeloosstelling voor rechthebbenden (pdf - 415,72 KB)

De beroepsziekteverzekering voor personeelsleden uit de PPO (pdf - 259,71 KB)

Burn-out bank en ziekenhuissector (1,76 MB)

Medische documentatie

Lijsten van ziekten

Wetenschappelijke publicaties over beroepsziekten

Documentatie over lage rugpijn

Jaarverslagen

Specifiek over arbeidsongevallen

Jaarverslag 2015 (pdf - 1,16 MB)

Jaarverslag 2014 (pdf - 1,52 MB)

Jaarverslag 2013 (pdf - 959,98 KB)

Jaarverslag 2012 (pdf - 1,32 MB)

Jaarverslag 2011 (pdf - 1,53 MB)

Jaarverslag 2010 (pdf - 1,48 MB)

Specifiek over beroepsziekten

Jaarverslag 2014 (pdf - 2,78 MB)

Jaarverslag 2013 (pdf - 2,73 MB)

Jaarverslag 2012 (pdf - 1,95 MB)

Statistieken

Ernst- en frequentiegraden privésector

Sectorfiches

Statistische jaarverslagen arbeidsongevallen (privésector)

Statistische jaarverslagen arbeidsongevallen (publieke sector)

Statistische jaarverslagen beroepsziekten

Newsletters

Nieuwsbrief 1 - Bedrijfsartsen kunnen zelf nieuwe beroepsrisico’s melden (pdf - 391,5 KB)

Nieuwsbrief 2 - Nieuwe spilindex zorgt voor verhoging uitkeringen (pdf - 364 KB)

Nieuwsbrief 3 - Publicatie van het statistisch verslag beroepsziekten 2016 (pdf - 384,82 KB)

Nieuwsbrief 4 - Impact van interprofessioneel akoord op vergoedingen beroepsziekten en arbeidsongevallen (pdf - 365 KB)

Nieuwsbrief 5 - Symposium 10 jaar rugrevalidatieprogramma (pdf - 377 KB)

Nieuwsbrief 6 - Versoepeling en uitbreiding programma lage rugpijn (pdf - 453 KB)

Nieuwsbrief 7 - Terugbetaling van vaccins : veranderingen sinds 1 juni 2018 (pdf - 193 KB)

Nieuwsbrief 8 - Terugbetaling van vaccins : overgangsperiode (pdf - 193 KB)

Nieuwsbrief 9 - Fedris zoekt medewerkend artsen (pdf - 193 KB)

Nieuwsbrief 10 - Nieuwe maatregelen van het Asbestfonds

Nieuwsbrief 11 - Mededeling covid-19 epidemie

Newsletter 12 - Nieuwe informatie inzake COVID-19 (pdf -1,48 MB)

Newsletter 13 - Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers nu verzekerd tegen beroepsziekten (pdf -.186KB)

Newsletter 14 - Covid-19  Vergoeding bij overlijden vrijwilligers en jobstudenten (pdf -.186KB)

Newsletter 15 - Erkenning van COVID-19 als beroepsziekte voor werknemers uit cruciale sectoren  (pdf - 716 KB)

Presentaties


Symposium 9 november 2017 - 10 jaar rugrevalidatieprogramma

Réinsertion/réintégration professionnelle : vue et points de vue d'un médecin du travail (pdf - 2,82 MB)

Lage rugpijn en radiculaire pijn: een nationaal zorgpad (pdf - 2,09 MB)

Les trajets de réintégration instaurés en 2017 : point de vue des mutualités (pdf - 1,48 MB)

De multidisciplinaire revalidatie van de wervelkolom in een revalidatiecentrum (pdf - 75 KB)

Ergonomische interventies in het kader van het rugpreventieprogramma (pdf - 4,26 MB)

Le programme « dos » de Fedris : caractéristiques et évolution des critères d’inclusion (pdf - 3,42 MB)

 

Lancering pilootproject burn-out - 17 januari 2019

Kick-off pilootproject burn-out (L. Braeckman - I. Hansez)

Preventiebeleid burn-out KBC (B. Curvers)

Preventiebeleid burn-out BNP-Parisbas (M. Cosyns)

Stand van zaken burn-out in de ziekenhuissector (UNESSA)

Burn-out in hospitals (P. Janne)

Pilootproject burn-out Fedris (I. Leroux)

Andere presentaties

Burden of occupational diseases treated in the Spanish National Health System (pdf - 2,06 MB)

Mysignal.be - Démonstration et fonctionnement : du signalement à l'avis final (pdf - 998,45 KB)

New and emerging risks and work-related diseases (pdf - 3,41 MB) 

Sentinel and alert systems to detect new work-related diseases (1,08 MB)

Le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (pdf - 4,5 MB)

Fase 2 ('complexe' situatie): uitgebreide literatuurstudie (pdf - 2,34 MB)

Finding new occupational diseases among the old ones: adding SIGNAAL to the Dutch national registries of occupational diseases (pdf - 2,12 MB)

 

Andere

Bestuursovereenkomst FAO / FBZ 2016 - 2018 (2,51 MB)

Bestuursovereenkomst Fedris 2019 - 2020 (1,12 MB)

Een empirische analyse van de impact van de economische conjunctuur op ongevallen op de arbeidsplaats in België (masterproef veiligheidswetenschappen van Bep van Rooij) (pdf - 1,32 MB)

Poster Rugpreventie

Poster burn-out 

Lijst individuele begeleiders

Lijst centra burn-out

Voor jou samengevat: arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privésector - Publicatie in Veiligheidsnieuws n°206 (pdf - 202 KB)

Protocol betreffende de samenwerking tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen en de Nationale Bank van België (pdf - 1,37 MB)

Zie ook

Wenst u een ouder jaarverslag te raadplegen? Mail dan naar communicationatfedris.be.