Hoe geef ik mijn arbeidsongeval aan?

U meldt elk ongeval waarvan u het slachtoffer bent geworden op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk aan uw werkgever.

U doet dat zo snel mogelijk.
Ook als u niet meteen hinder ondervindt van het ongeval en u uw werk niet moet onderbreken, meldt u het ongeval aan uw werkgever. Zo vermijdt u discussie als u pas later problemen zou ondervinden door uw ongeval.

Uw werkgever geeft uw ongeval vervolgens aan bij zijn verzekeringsonderneming.

Hij is daartoe verplicht en heeft daarvoor 8 dagen tijd vanaf de dag na het ongeval.
Hij moet ook een zogenaamd attest van eerste vaststelling indienen. Dat is een medisch attest waarop uw letsels worden beschreven.

Als uw werkgever weigert uw ongeval aan te geven, neemt u zo snel mogelijk contact op met Fedris

De verzekeringsonderneming - en niet uw werkgever - zal vervolgens beslissen of uw ongeval wordt erkend als arbeidsongeval

Er zijn 3 mogelijke scenario's:

De verzekeringsonderneming erkent uw ongeval als een arbeidsongeval

De verzekeringsonderneming betaalt uw medische kosten en uw eventuele vergoeding voor arbeidsongeschiktheid.

De verzekeringsonderneming weigert uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen

In dat geval moet ze u en Fedris op de hoogte brengen van die weigering. U kunt Fedris dan vragen om een onderzoek in te stellen naar de beslissing van de verzekeringsonderneming. Bent u het niet eens met de beslissing van de verzekeringsonderneming of die van Fedris? Dan kunt u uw geval nog aan de arbeidsrechtbank voorleggen.

De verzekeringsonderneming twijfelt om uw ongeval als een arbeidsongeval te erkennen

Uw werkgever betaalt u uw gewaarborgd loon gedurende de eerste 30 dagen. Heeft de verzekeringsonderneming na 30 dagen nog altijd geen beslissing genomen over uw ongeval, dan neemt uw ziekenfonds uw kosten als gevolg van uw ongeval ten laste. Het ziekenfonds vordert nadien zijn uitgaven terug bij de verzekeringsonderneming. Als uw verzekeringsonderneming nadien uw arbeidsongeval aanvaardt, betaalt zij uw kosten en uw eventuele vergoeding voor arbeidsongeschiktheid.

Aanvaardt de verzekeringsonderneming uw arbeidsongeval niet, dan kunt u aan Fedris vragen of het een onderzoek kan instellen naar de beslissing van de verzekeringsonderneming. Bent u het niet eens met de beslissing van de verzekeringsonderneming of die van Fedris? Dan kunt u uw geval nog aan de arbeidsrechtbank voorleggen.