Terugbetaling van verplaatsingskosten

Fedris kan tussenkomen in de verplaatsingskosten die u maakt omwille van uw beroepsziekte

Uw verplaatsingskosten worden terugbetaald als u zich moet verplaatsen op vraag van Fedris of op vraag van de arbeidsrechtbank.

Als u zich verplaatst met het openbaar vervoer, worden uw kosten volledig terugbetaald op voorwaarde dat u uw origineel vervoerbewijs indient. Als u zich verplaatst met eigen vervoer krijgt u een kilometervergoeding

Als u zich om medische redenen met de ziekenwagen of met een taxi verplaatst, worden uw kosten volledig terugbetaald (Fedris betaalt het aandeel in de kosten terug dat niet door uw ziekenfonds wordt terugbetaald), op voorwaarde dat u vooraf toestemming gekregen hebt van de arts van Fedris.

Parkingkosten worden niet terugbetaald.

Als u een beslissing van erkenning van een beroepsziekte hebt gekregen, krijgt u tijdens een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid per kalenderdag een forfaitair bedrag van € 0,70 als tussenkomst in uw verplaatsingskosten.

Een blijvende arbeidsongeschiktheid waarbij de component “fysieke ongeschiktheid” minstens 50 % bedraagt geeft u recht op een forfaitair bedrag van € 20 per maand als tussenkomst in uw verplaatsingskosten.