Wat gebeurt er na een dodelijk arbeidsongeval?

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, wettelijk samenwonende partner, ouder, kind, grootouder, broer of zus een ongeval gehad op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk en is hij of zij overleden als gevolg van dat arbeidsongeval? Of bent u een collega, vriend of kennis van een slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval? Dan kunt u dat aangeven bij de werkgever van het slachtoffer. De werkgever zal zijn beslissing over het aangegeven ongeval altijd doorgeven aan (onder meer) Fedris.

Heeft de werkgever het aangegeven ongeval als een arbeidsongeval erkend, dan kunt u, als u aan een aantal voorwaarden voldoet, als rechthebbende aanspraak maken op een rente. 

Heeft de werkgever het aangegeven ongeval niet erkend als een arbeidsongeval, dan kunt u contact opnemen met de dienst Controle van Fedris of met uw vakbond. U moet dat doen binnen de 3 jaar na het ongeval. Fedris kan dan een onderzoek instellen naar de oorzaken en omstandigheden van het ongeval. Als Fedris het niet eens is met de werkgever, zal er een discussie worden opgestart. Raken de werkgever en Fedris het niet eens, dan kan Fedris zijn standpunt toelichten in een aangetekende brief aan de werkgever. U kunt vervolgens uw geval voor de arbeidsrechtbank brengen. De werkgever moet die brief van Fedris dan aan de arbeidsrechtbank voorleggen. Ook als Fedris wel akkoord gaat met de beslissing van de werkgever, kunt u het geval nog voor de arbeidsrechtbank brengen.