Preventieprogramma voor lage rugpijn

Is een werknemer minstens 4 weken en hoogstens 6 maanden arbeidsongeschikt door een lage rugpijn als gevolg van rugbelastend werk? Dan kan hij in aanmerking komen voor ons revalidatieprogramma voor lage rugpijn als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Met dat programma willen we vermijden dat zijn arbeidsgerelateerde ziekte chronisch wordt. 

Het programma omvat enerzijds een rugrevalidatieprogramma van maximaal 36 sessies van 2 uur, anderzijds ergonomische maatregelen op de werkplek om de werkhervatting te vergemakkelijken. Voor het revalidatieprogramma moet u uw werknemer doorverwijzen naar de arbeidsarts. Die zal de procedure opstarten. Voor de ergonomische maatregelen moet u het initiatief nemen: u moet een ergonomische interventie laten uitvoeren door uw interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. U kunt daarvoor aanspraak maken op een financiële tussenkomst van Fedris.


De ergonomische interventie

De financiële tussenkomst van Fedris

Om een financiële tussenkomst van Fedris te krijgen, moet u 3 documenten aan Fedris bezorgen:

Als de ergonomische interventie door uw interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) werd uitgevoerd, moet u ook het volgende aan Fedris bezorgen:

  • de gegevens van de ergonoom en een kopie van zijn diploma;
  • een kopie van de overeenkomst die uw IDPB met uw EDPB verbindt en die bewijst dat de ergonomie ten laste is van de IDPB;
  • een overzicht van de loonkosten per uur voor de prestatie van de ergonoom.

Dat moet u doen binnen de 6 maanden na de positieve beslissing van Fedris over de rugrevalidatie. Als de werknemer bijvoorbeeld een positieve beslissing ontvangt op 1 maart, hebt u de tijd tot 1 september om de terugbetaling van de ergonomische interventie aan te vragen.

De financiële tussenkomst bedraagt maximaal €561,70 per werknemer.