Arbeidsplaats- en arbeidswegongevallen

De bevoegdheden van Fedris binnen de publieke sector zijn beperkt. Fedris maakt daarover tot op heden minder statistieken op.

Fedris put uit zijn gegevensbank om statistieken op te maken. Daarin worden een dertigtal arbeidsongevallengegevens verzameld die komen van de werkgevers uit de publieke sector of hun verzekeringsondernemingen. Het gaat daarbij om gegevens van de ongevalsaangifte, inclusief de beroepskenmerken van het slachtoffer, de omstandigheden en de gevolgen van het arbeidsongeval

Sinds 01.01.2014 is die gegevensuitwisseling sterk toegenomen en ook de betrouwbaarheid ervan is aanzienlijk verbeterd. Dat is de datum waarop het voor de werkgevers uit de publieke sector of hun verzekeringsondernemingen verplicht is geworden om de arbeidsongevallen elektronisch aan te geven met behulp van de applicatie Publiato op het portaal van de sociale zekerheid. Een bijkomend voordeel van die elektronische gegevensuitwisseling is dat de informatie gemakkelijk kan worden doorgegeven aan onder meer de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Die vormt een doorgeefluik naar andere instellingen van sociale zekerheid, ziekenfondsen en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB).  

De elektronische gegevens van de arbeidsongevallen in de privésector worden jaarlijks aan Eurostat geleverd (Europese verordening 1338/2008). De eerste gegevens over de publieke sector die aan Eurostat zullen worden doorgegeven zijn die over de arbeidsongevallen die in 2014 zijn gebeurd. De gegevensbank wordt vanzelfsprekend ook gebruikt om naast de gebruikelijke statistieken ook specifieke statistieken op vraag op te stellen.

Hieronder vindt u een overzicht van de statistieken over het jaar 2022.