News

09/07/2020 COVID-19: vergoeding voor cruciale & essentiële sectoren

Fedris breidt de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte uit naar werknemers uit de cruciale en essentiële sectoren voor zover de werkomstandigheden of de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteiten het geregeld onmogelijk maakten om een afstand van 1,5 meter te bewaren bij contact met andere personen tijdens de periode van de lockdown.

Wilt u hierover meer weten? Lees dan hier de nieuwsbrief. 

 

 

02/07/2020 Op zoek naar 5 Nederlandstalige dossierbeheerders

Fedris zoekt 5 Nederlandstalige dossierbeheerders. Het gaat om tijdelijke contracten (6 maanden, verloning volgens niveau C).

Sinds de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte heeft Fedris heel wat aanvragen ontvangen. We zijn dringend op zoek naar bijkomende ondersteuning bij de behandeling van deze dossiers.

Bekijk hier de vacature. Sollicteren kan tot en met donderdag 9 juli bij Selor. 

 

24/06/2020 Regionale spreekuren

In juli en augustus zijn er aangepaste regionale spreekuren. Bekijk hier de aangepaste agenda.

11/06/2020 Covid-19: vergoeding bij overlijden vrijwilligers en jobstudenten

Vandaag is er een nieuwsbrief verschenen over de vergoeding van vrijwilligers en jobstudenten die overlijden aan Covid-19. 

Vrijwilligers en jobstudenten die zich inzetten bij organisaties in de strijd tegen Covid-19, waren tot nu toe niet verzekerd indien ze aan deze ziekte zouden overlijden. Door het oprichten van een "Covid-19 Vrijwilligersfonds" zorgt de federale regering ervoor dat men nu toch een vergoeding kan uitkeren bij overlijden. 

Wilt u hierover meer weten? Lees dan hier de nieuwsbrief. 

28/05/2020 Hervatting activiteiten

Vanaf 2 juni gaan de deuren van Fedris weer open voor het publiek. Onze kantoren in Brussel, Luik en Hasselt zullen elke maandag, donderdag en vrijdag toegankelijk zijn. In een aantal gemeenten kunt u ook opnieuw onze sociaal assistenten ontmoeten tijdens hun spreekuren.

Wie in een van onze gebouwen binnen wil, zal wel enkele afspraken moeten volgen. Zo is het verplicht mondmasker te dragen en - indien nodig - moet u ook een een eigen pen meenemen. Daarnaast moet u aan het onthaal uw handen desinfecteren en vragen we u ten slotte ook om binnen onze gebouwen de sociale afstandsregels te respecteren.

In juni starten we ook opnieuw met medische consultaties, maar dit gebeurt enkel op uitnodiging.

 

27/05/2020 Cijfers COVID-19: update 26/05

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. 

Er zijn drie documenten beschikbaar:

15/05/2020 Heeft uw onderneming een sensibiliseringsbrief van Fedris ontvangen?

Heeft uw onderneming een sensibiliseringsbrief van Fedris ontvangen? Dan willen we vanuit Fedris dat u als bedrijfsleider stilstaat bij het preventiebeleid en de veiligheid van uw onderneming.

We verwijzen graag naar de pagina's Preventie van arbeidsongevallen en Verzwaard risico voor meer informatie hierover.

14/05/2020 Cijfers over COVID-19

De eerste cijfers over COVID-19 als beroepsziekte zijn beschikbaar. Ze hebben betrekking enerzijds op de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte.

Drie documenten zijn beschikbaar:

 

27/04/2020 Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers erkend inzake beroepsziekte

Vandaag is er een nieuwsbrief verschenen over de erkenning van vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers inzake beroepsziekten.

Zij worden vanaf nu gelijkgesteld met hun professionele collega's. Dit houdt in dat vrijwilligers nu verzekerd zijn tegen het risico om een beroepsziekte te krijgen.
Deze maatregel heeft een impact op de ongeveer 12.000 vrijwilligers die werkzaam zijn in één van de hulpverleningszones op Belgisch grondgebied.

Wil je meer hierover weten? Lees dan hier onze nieuwsbrief.

17/04/2020 Nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen rond COVID-19

Vandaag is er een nieuwsbrief verschenen over de ontwikkelingen inzake COVID-19.

Het gaat voornamelijk over een update van de erkenningscriteria voor COVID-19 als beroepsziekte.
We lichten toe welke beroepscategorieën in aanmerking komen en hoe het bewijs van besmetting met het virus kan bewezen worden.

Wil je meer hierover weten? Lees dan hier de nieuwsbrief.