News

11/09/2020 Cijfers COVID-19: update 08/09

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de lockdown (18/03-17/05). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

01/09/2020 Spreekuur Roeselare afgelast

De spreekuren met onze sociaal assistente in Roeselare (normaal elke eerste maandag van de maand) kunnen tot nader order niet doorgaan omwille van lokale veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Onze excuses voor het ongemak. 

14/08/2020 Beperken psychosociale belasting bij zorgpersoneel

Het Centrum voor Crisispsychologie van Defensie en de FOD Volksgezondheid hebben een webinar online gezet over de huidige psychosociale belasting van zorgpersoneel en preventiestrategieën om die belasting te beperken. De COVID-19-crisis heeft - naast de voor de hand liggende medische gevolgen - ook een belangrijke psychosociale impact op de bevolking en op het personeel van zorginstellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, etc.).

Deze webinar is gemaakt als ondersteuning voor al het personeel van de zorginstellingen (medewerkers, HR, diensthoofden, management, psychosociale hulpverleners, etc).

Je kan de webinar vinden op de website van de FOD Volksgezonheid. Ben je op zoek naar meer informatie omtrent de webinar, stuur dan een e-mail naar psip-pipsathealth.fgov.be.

Ben je op zoek naar een organisatie die je kant helpen bij gevoelens zoals stress, angst, woede,.. informeer dan eens bij één van deze organisaties of ze je kunnen helpen.

11/08/2020 Cijfers COVID-19: update 11/08

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de lockdown (18/03-17/05). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

03/08/2020 Spreekuur Antwerpen afgelast

Door de opflakkering van het coronavirus zal het spreekuur van onze sociaal assistente in Antwerpen van vrijdag 7 augustus NIET doorgaan. Onze excuses voor het ongemak.

17/07/2020 Hervatting spreekuur Charleroi op ander adres

Het regionale spreekuur van de sociaal assistente in Charleroi hervat op maandag 27 juli tijdelijk op een ander adres: Rue du Dauphin 1, 6000 Charleroi, op de gelijkvloerse verdieping. Dit is de straat tegenover het stadhuis. Ook de zitdag van 24 augustus zal op dit adres plaatsvinden.

16/07/2020 Fedris gesloten op 20 en 21 juli

Fedris zal gesloten zijn op maandag 20 en dinsdag 21 juli 2020. Het is ook niet mogelijk om ons dan tijdens onze regionale spreekuren te bereiken.

Op woensdag 22 juli staan we opnieuw tot uw dienst.

14/07/2020 Cijfers COVID-19: update 14/07

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. 

Er zijn drie documenten beschikbaar:

09/07/2020 COVID-19: vergoeding voor cruciale & essentiële sectoren

Fedris breidt de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte uit naar werknemers uit de cruciale en essentiële sectoren voor zover de werkomstandigheden of de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteiten het geregeld onmogelijk maakten om een afstand van 1,5 meter te bewaren bij contact met andere personen tijdens de periode van de lockdown.

Wilt u hierover meer weten? Lees dan hier de nieuwsbrief. 

 

 

24/06/2020 Regionale spreekuren

In juli en augustus zijn er aangepaste regionale spreekuren. Bekijk hier de aangepaste agenda.