News

20/07/2021 Sluiting nationale feestdag

Wij zijn op gesloten op woensdag 21 juli. Wij helpen u graag opnieuw verder op donderdag 22 juli.

19/07/2021 Fedris publiceert zijn jaarverslag

Het jaarverslag 2020 staat in het teken van de coronapandemie. 

Het accent wordt gelegd op de opdrachten die de regering aan Fedris heeft toegewezen inzake COVID-19. De diverse taken worden toegelicht aan de hand van cijfergegevens en interviews van medewerkers.

Het rapport werpt ook een blik op de impact die de gezondheidscrisis heeft gehad op de interne werking van Fedris. Aspecten zoals de overschakeling naar 100% telewerken (uitgezonderd een aantal specifieke taken waarvoor een aanwezigheid op kantoor noodzakelijk was), en de nodige digitalisering en IT-ondersteuning die dit met zich meebracht worden besproken. We leggen ook dit jaar de nadruk op het menselijke aspect en het welzijn van onze medewerkers. Ze vertellen aan de hand van interviews hun persoonlijke ervaring rond deze onderwerpen.

Daarnaast herneemt het rapport uiteraard ook statistieken over de algemene opdrachten van Fedris. Deze statistieken zijn gebaseerd op een aantal concrete cijfergegevens inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Lees hier het volledige verslag.

09/07/2021 Vertraging bij behandeling van aanvragen Covid-19

Wegens de grote toevloed aan aanvragen Covid-19, wordt de vooropgezette termijn van 120 dagen voor een beslissing momenteel overschreden. Onze diensten doen er alles aan om de duizenden aanvragen in het kader van deze nieuwe ziekte zo snel mogelijk te verwerken. We willen via deze weg dus om uw geduld vragen en verzekeren u dat wij doen wat we kunnen om uw dossier vooruit te laten gaan. Opdat we zoveel mogelijk energie kunnen steken in het behandelen van de vele aanvragen, verzoeken we om telefonische vragen hierover te beperken en om eerst onze FAQ te raadplegen als u concrete vragen zou hebben. Alvast bedankt.

06/07/2021 Cijfers COVID-19: update 06/07

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de lockdown (18/03-17/05). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

15/06/2021 Jobs op master niveau

Fedris heeft verschillende jobs op master niveau. Je kan solliciteren tot 30 juni 2021.

Je kan alle info terugvinden op de pagina Werken bij Fedris

 

 

28/05/2021 Actualisering lijst kleine statuten

De lijst van de zogenaamde 'kleine statuten', mensen die werk verrichten (al dan niet betaald) als onderdeel van een praktijkopleiding op de werkplek, buiten de onderwijsinstelling, werd uitgebreid met een aantal nieuwe leerwerkcontracten. De volledige lijst en een overzichtstabel van de leerwerkcontracten, alsook meer details over de actualisering ervan, vindt u hier.

19/05/2021 Data spreekuren juli en augustus

In de zomermaanden juli en augustus vinden de regionale spreekuren van onze sociaal assistenten volgens een aangepaste regeling plaats. De maandelijke spreekuren gaan niet door in juli en augustus; de wekelijkse spreekuren gaan slechts éénmaal per maand door. Hier vindt u de data voor juli en augustus 2021.

06/05/2021 Sluiting van onze kantoren op 13, 14 en 24 mei

Donderdag 13, vrijdag 14 en maandag 24 mei zullen alle kantoren van Fedris gesloten zijn. Bedankt voor uw begrip.

We helpen u graag verder op alle andere werkdagen tussen 9u en 16u.

20/04/2021 Pascale Lambin benoemd als administrateur-generaal van Fedris

Op 1 april 2021 is Pascale Lambin, voormalig adjunct-administrateur-generaal van Fedris, benoemd tot administrateur-generaal van Fedris. Dit voor een mandaat van 6 jaar. Zij is zeer verheugd om samen met alle werknemers en sociale partners van Fedris de opdrachten inzake beroepsrisico's te kunnen verderzetten, ten dienste van de sociaal verzekerden, en om samen met hen verder te bouwen aan de toekomst van Fedris.

06/04/2021 50 jaar arbeidsongevallenwet

Op 10 april 2021 viert de arbeidsongevallenwet haar 50ste verjaardag. Lees ons nieuwsbrief