News

28/11/2022 09/12 en 23/12 geen spreekuur sociaal assistente in Antwerpen

Op vrijdag 9 december en vrijdag 23 december zal het spreekuur van onze sociaal assistente in Antwerpen niet kunnen plaatsvinden. Onze excuses voor het ongemak.

25/11/2022 Covid-19 formulieren online invulbaar

Fedris heeft zijn Covid-19-formulieren voor de privésector in een digitaal kleedje gestoken.  Artsen en burgers kunnen vanaf nu deze formulieren online invullen en digitaal ondertekenen door zich aan te melden met hun eID of It’s Me. Meer informatie in onze nieuwsbrief.

23/11/2022 Nieuw statistisch jaarverslag over arbeidsongevallen

Het statistisch jaarverslag over arbeidsongevallen 2021 is zojuist gepubliceerd. Wij hebben deze dinsdag een nieuwsbrief gepubliceerd met de belangrijkste cijfers van dit verslag. Veel leesplezier!

23/11/2022 Eierstokkanker veroorzaakt door asbest vergoedbaar door het AFA

Het is vanaf nu mogelijk voor slachtoffers van eierstokkanker veroorzaakt door asbest om een vergoedingsaanvraag in te dienen bij het Asbestfonds. Het koninklijk besluit dat de erkenning hiervan regelt, werd vorige week gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Meer informatie hierover vindt u op website van het Asbestfonds.

18/11/2022 Betalingsdata arbeidsongevallen door Fedris

Krijgt u een vergoeding, rente of bijslag uitbetaald door Fedris als gevolg van een arbeidsongeval? Afhankelijk van uw situatie wordt u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks betaald. De jaarlijkse betalingen vinden plaats in november of december. De exacte datum van uw betaling, vindt u op onze pagina over de betalingsdata arbeidsongevallen.

16/11/2022 Fedris zoekt een administratief assistent(e)

Fedris is op zoek naar een administratief assistent(e) om de dienst "Ondersteuning Wetenschappelijke raad en innovatieve programma's" te versterken. Interesse? Solliciteren kan tot en met 28 november via de site van Selor. 

08/11/2022 Dinsdag 15/11 geen spreekuur sociaal assistenten

Op dinsdag 15 november zal het spreekuur van onze sociaal assistenten in Brugge, Beringen, Bergen en Verviers niet doorgaan (Koningsdag).

Onze excuses voor het ongemak.

03/11/2022 Jaarverslag 2021 en statistisch verslag beroepsziekten 2021

Zoals elk jaar publiceert Fedris zijn jaarverslag. Daarin worden verschillende aspecten van onze instelling belicht.

In dit verslag voor het jaar 2021 worden vier grote thema's behandeld:

  • We vieren de 50e verjaardag van de wet over arbeidsongevallen in de privésector. Dit is ongetwijfeld een mijlpaal voor de sociale zekerheid in België. 
  • We bespreken de nieuwe aspecten in verband met COVID-19 in de context van beroepsziekten, maar ook in het kader van arbeidsongevallen. 
  • Vervolgens maken we de balans op van het pilootproject van het voortgezet gezondheidstoezicht bij houtbewerkers en belichten we de uitstekende samenwerking met Woodwize, de referentie voor de houtsector in België. 
  • Het vierde luik behandelt ten slotte de voortzetting van het digitaliseringsproces van Fedris met de Open-Scan-Dispatch-toepassing, die de verwerking van de dossiers van de slachtoffers aanzienlijk versnelt.

We sluiten het verslag af met de meest representatieve gegevens van de statistieken voor 2021 van onze instelling. Het volledige jaarverslag vind je onder Publicaties > Jaarverslagen of hier. 

 

Dit is ook het moment waarop Fedris het statistisch verslag beroepsziekten publiceert. Je kan dit statistisch verslag nalezen onder Professional > Beroepsziekten - Privésector > Statistische jaarverslagen.

21/10/2022 Verplichte arbeidsongevallenverzekering voor verenigingswerk

Het KB van 23/12/2021 breidt de regeling voorzien in artikel 17 van het KB van 28/11/1969 uit naar het verenigingswerk in de socioculturele en de sportsector. Vanaf 1/1/2022 dient er voor deze verenigingswerkers een arbeidsongevallenverzekering te worden afgesloten overeenkomstig artikel 49 van de Wet van 10/4/1971. Een andere dekking, bijvoorbeeld een verzekering voor lichamelijke ongevallen, volstaat dus niet.

Opgelet, het is de socioculturele organisatie of de sportclub die de arbeidsongevallenverzekering dient af te sluiten en niet de overkoepelende federatie waarbij de vereniging eventueel is aangesloten. Fedris controleert of de werkgever zijn verplichtingen nakomt: deze vindt u hier terug.

30/09/2022 Heeft uw onderneming een sensibiliseringsbrief van Fedris ontvangen?

Dan willen we vanuit Fedris dat u als bedrijfsleider stilstaat bij het preventiebeleid en de veiligheid van uw onderneming.

We verwijzen graag naar de pagina's Preventie van arbeidsongevallen en Verzwaard risico voor meer informatie.