Re-integratietraject

Nu ook voor werknemers getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte

Studies tonen aan dat hoe langer een werknemer arbeidsongeschikt blijft, hoe kleiner de kans is dat hij of zij daadwerkelijk weer aan het werk gaat. Daarom werd in 2016 een re-integratietraject opgezet (Codex over het welzijn op het werk, boek I, titel 4). Het doel van dit traject is om een geleidelijke terugkeer naar het werk mogelijk te maken.

Aanvankelijk was het re-integratietraject niet van toepassing op werknemers die een arbeidsongeval of beroepsziekte hadden. De regelgeving hierrond is echter veranderd op 1 oktober 2022.

Een belangrijke verandering is dat werknemers die een arbeidsongeval hebben gehad of een beroepsziekte hebben (of hun werkgever) voortaan ook een re-integratietraject kunnen starten. Zij kunnen dit doen zodra de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge het arbeidsongeval of de beroepsziekte is beëindigd. Dit in overeenstemming met de wetgeving inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten.

In de praktijk betekent dit dat het re-integratietraject enkel kan worden gestart als het niet mogelijk is om de procedures rond terugkeer naar het werk te starten die zijn voorzien in de wet op arbeidsongevallen (10 april 1971) en in de gecoördineerde wetten op de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die daaruit voortvloeit (3 juni 1970).

Je vindt alle informatie over het re-integratietraject terug op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Je hebt een arbeidsongeval gehad

Je ongeval is erkend door de verzekeraar. De wetgeving inzake arbeidsongevallen voorziet in een geleidelijke terugkeer naar het werk (deeltijds of aangepast werk) wanneer de arts oordeelt dat je gezondheidstoestand je toelaat om een beroepsactiviteit te hervatten, maar nog niet het werk dat je voor het ongeval deed, of niet onder dezelfde voorwaarden als voor het ongeval. Als je in dit geval minder verdient, betaalt de arbeidsongevallenverzekering je het verschil in loon. Een re-integratietraject kan in deze situatie niet worden gestart.

Meer informatie over dit onderwerp vind je hier.

Afgezien van deze specifieke situatie kan het re-integratietraject uit de Codex over het welzijn op het werk wel worden gestart. Dit geldt voor de volgende situaties:

  1. De verzekeraar is traag met het erkennen van je ongeval en ondertussen ontvang je een vergoeding van je ziekenfonds omdat je arbeidsongeschikt bent. Tijdens deze periode van arbeidsongeschiktheid, omdat je arbeidsongeval nog niet erkend is, kan een re-integratietraject opgestart worden (door jou of je werkgever). 

  2. Op het moment dat de verzekeraar je toestand consolideert (= de arts oordeelt dat je toestand niet zal veranderen), ben je nog niet terug aan het werk en ontvang je een vergoeding van je ziekenfonds. Aangezien deze periode van arbeidsongeschiktheid niet langer rechtstreeks verband houdt met je arbeidsongeval, kan een re-ïntegratietraject worden opgestart (door jou of je werkgever).

Je lijdt aan een beroepsziekte

Je ziekte is erkend door Fedris. De wetgeving inzake beroepsziekten voorziet in een geleidelijke terugkeer naar het werk (deeltijds of aangepast werk) wanneer de arts vaststelt dat je gezondheidstoestand je toelaat om een beroepsactiviteit te hervatten, maar nog niet het werk dat je deed vóór de beroepsziekte, of niet in dezelfde omstandigheden als vóór de ziekte. Als je in dit geval minder verdient, betaalt Fedris je het verschil in loon. Een re-integratietraject kan in deze situatie niet worden opgestart.

Meer informatie over dit onderwerp vindt je hier.

Afgezien van deze specifieke situatie kan het re-integratietraject van de Codex over het welzijn op het werk wel worden gestart. Dit geldt voor de volgende situaties:

  1. Je hebt bij Fedris de erkenning van een beroepsziekte aangevraagd en je bent arbeidsongeschikt. Je krijgt dan een vergoeding van je ziekenfonds. Deze periode van arbeidsongeschiktheid is niet officieel gekoppeld aan een beroepsziekte omdat je nog geen beslissing van Fedris hebt ontvangen. Er kan dus een re-integratietraject worden opgestart (door u of uw werkgever).

  2. Je hebt een beslissing van Fedris ontvangen waarin erkend wordt dat je lijdt aan een beroepsziekte. Je bent nog niet terug aan het werk maar Fedris vergoedt deze arbeidsongeschiktheid niet omdat ze geen verband houdt met de erkende beroepsziekte. In dit geval kan een re-integratietraject worden opgestart (door u of uw werkgever).