Organigram van Fedris

De administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal worden bijgestaan door:

 • een algemeen secretariaat
 • een communicatiedienst
 • een dienst interne controle
 • een dienst managementondersteuning
 • een dienst welzijn op het werk
 • een informatieveiligheidsdienst
 • een dienst klachtenbeheer
 • een dienst interne audit
 • een directie Controle, die op haar beurt is onderverdeeld in de diensten Controle werkgevers, Controle verzekeringsondernemingen, Bekrachtiging en een secretariaat
 • een directie Vergoeding, die op haar beurt is onderverdeeld in de diensten Toekenning arbeidsongevallen, Toekenning beroepsziekten, Beheer betalingen
 • een directie Expertise en preventie, die op haar beurt is onderverdeeld in de diensten Studie en ontwikkeling, Betwiste zaken, studies en invordering, Risicobepaling, Sociale bijstand en re-integratie, een medische dienst, een medisch college en een dienst Secretariaat, ondersteuning en internationale zaken
 • een directie Algemene diensten, die op haar beurt is onderverdeeld in de diensten Financiën, Facility management, ICT, HR en een secretariaat