Beheerscomité

Het beheerscomité zorgt voor het strategische bestuur van Fedris. 

Het beheerscomité formuleert adviezen over de arbeidsongevallen- en beroepsziektenwetgeving aan de voogdijminster. Het neemt ook beslissingen die enerzijds gaan over het praktische beheer van Fedris en anderzijds een invloed hebben op het arbeidsongevallen- en beroepsziektenbeleid. Heel vaak doet het daarvoor een beroep op de verschillende technische comités die het ondersteunen. 

Naast een voorzitter bestaat het beheerscomité uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Gezien het statuut van openbare instelling van sociale zekerheid van het Fonds, zetelen er ook 2 regeringscommissarissen in het comité. Ook de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal wonen de vergaderingen bij. De administrateur-generaal moet bovendien ervoor zorgen dat de beslissingen die worden genomen worden uitgevoerd. 

De vertegenwoordigers van de representatieve organisaties worden net als de voorzitter benoemd door de Koning. Zij zijn bovendien de enigen die stemgerechtigd zijn. De regeringscommissarissen hebben het recht om bij hun minister hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissingen. 

 

Voorzitter
De heer P. DESMAREZ
 
Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties 
Mevrouw C. VERMEERSCH (ondervoorzitter van 01.01.2023 tot 31.12.2023)
De heer S. DEMARRÉE
De heer G. DE PREZ
De heer M. DE WILDE
De heer D. ROZENBLUM
Mevrouw D. DUPUIS
De heer L. DE MEESTER
 
Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties 
Mevrouw A. LÉONARD (ondervoorzitter van 01.01.2023 tot 31.12.2023)
Mevrouw I. DOYEN
De heer Y. EL OTMANI
De heer R. DE WEERDT
De heer P. VIGNERON
Mevrouw K. PIQUÉ
De heer S. GRYP
 
Regeringscommissaris van Sociale Zekerheid
Mevrouw I. VINCENT
 
Regeringscommissaris van Begroting
De heer E. MOEYAERT
 
Administrateur-generaal
Mevrouw P. LAMBIN
 
Adjunct-administrateur-generaal
De heer J. LUTS
 
Secretaris
De heer G. JOHNEN