Beheerscomité voor de arbeidsongevallen

Het specifieke beheerscomité voor de arbeidsongevallen is als volgt samengesteld:
 
Voorzitter
De heer P. DESMAREZ
 
Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties 
Mevrouw C. VERMEERSCH (ondervoorzitter van 1.01.2023 tot 31.12.2023)
De heer S. DEMARRÉE
De heer G. DE PREZ
De heer P. MICHEL
De heer D. ROZENBLUM
De heer P. VAN OBERGEN
De heer L. WARLOP
 
Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties 
Mevrouw A. LÉONARD (ondervoorzitter van 1.01.2023 tot 31.12.2023)
Mevrouw I. DOYEN
De heer Y. EL OTMANI
De heer R. DE WEERDT
De heer P. VIGNERON
Mevrouw K. PIQUÉ
De heer S. GRYP
 
Regeringscommissaris van Sociale Zekerheid
Mevrouw I. VINCENT
 
Regeringscommissaris van Begroting
De heer E. MOEYAERT
 
Vertegenwoordiger van de NBB
De heer B. LETON
 
Vertegenwoordiger van de FSMA
Mevrouw F. DE MIL
 
Administrateur-generaal
Mevrouw P. LAMBIN
 
Adjunct-administrateur-generaal
De heer J. LUTS
 
Secretaris
De heer C. TERLINDEN