Gevolgen van de ongevallen

Geen
Het ongeval heeft geen arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Alleen de medische kosten en/of het loonverlies op de dag zelf van het ongeval worden vergoed. We spreken van een ongeval zonder gevolg (ZG).

Tijdelijke ongeschiktheid (TO)
Het ongeval heeft een tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg, maar er wordt een genezing zonder restletsels verwacht. Het slachtoffer krijgt een vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid.

Blijvende ongeschiktheid (BO)
Het ongeval heeft medische kosten en/of een periode van tijdelijke ongeschiktheid tot gevolg gehad en laat na de consolidatiedatum blijvende letsels na. Het slachtoffer krijgt een vergoeding voor blijvende ongeschiktheid.

Overlijden
Het ongeval heeft, al dan niet onmiddellijk, tot de dood van het slachtoffer geleid. We spreken van een dodelijk arbeidsongeval