603-Covid19 - Medisch getuigschrift schadeloosstelling bij Covid-19 (provinciale en plaatselijke overheid - gezondheidszorg)

Werknemers die COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) via hun werk hebben gekregen, kunnen een schadeloosstelling beroepsziekte krijgen.

Een schadevergoeding voor een beroepsziekte aanvragen, kan in twee gevallen:

A. U bent werkzaam in bepaalde sectoren van de gezondheidszorg en u liep een duidelijk verhoogd risico om besmet te geraken met het virus.

B. Bij een uitbraak. Minstens 5 personen (niet noodzakelijk werknemers) die aanwezig waren op de werkvloer hebben binnen een tijdspanne van 14 dagen de ziekte COVID-19 gekregen.

Voor het indienen van een aanvraag, leest u best het deel over de richtlijnen bij het invullen van de Covid-19-formulieren.

Meer uitleg (voorwaarden, procedure...) in de FAQ over Covid-19. 

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens. Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten.