503-Covid19 - Medisch getuigschrift schadeloosstelling bij Covid-19 (privésector - gezondheidszorg)

Werknemers die COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) via hun werk hebben gekregen, kunnen een schadeloosstelling beroepsziekte krijgen als ze werkzaam zijn in bepaalde sectoren van de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te geraken met het virus.

Voor het indienen van een aanvraag, leest u best het deel over de richtlijnen bij het invullen van de Covid-19-formulieren.

Het formulier 501-covid19 moet ingevuld worden door de werknemer en het medisch getuigschrift 503-covid19 (zie hieronder) moet ingevuld worden door een arts of een bedrijfsarts. 

Er zijn twee mogelijkheden om het medisch getuigschrift 503-covid19 in te dienen:

  • U kan kiezen om een online formulier in te vullen en digitaal te ondertekenen door u aan te melden met uw eID of It’s Me.
  • Of u kan het papieren formulier (PDF onderaan deze pagina) invullen en via de post aan Fedris bezorgen.

Door te kiezen voor het online formulier, kunnen we sneller uw aanvraag behandelen.

Meer uitleg (voorwaarden, procedure...) in de FAQ over Covid-19.