News

22/02/2018 Sluiting kantoor Charleroi (rue de la Rivelaine)

Fedris sluit op 27 februari 2018 zijn bureau aan de Rue de la Rivelaine in Charleroi. Elke maandag zal er wel een sociaal assistent van Fedris van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur in het stadhuis van Charleroi aanwezig zijn.
Ook in andere steden organiseert Fedris zitdagen. U kunt onze sociaal assistenten elke donderdag telefonisch bereiken op 02 506 84 94.

18/01/2018 Terugbetalingstarieven tandprothesen vanaf 01.01.2018

Voor de terugbetaling van tandprothesen die u nodig hebt als gevolg van uw arbeidsongeval of die werden beschadigd bij uw arbeidsongeval of die moeten worden hersteld of vernieuwd, geldt een tarief dat bij Koninklijk Besluit van 25.07.2014 is vastgelegd (pdf - 143,78 KB). Zoals elk jaar, werd dat tarief geïndexeerd.

15/12/2017 Geen zitdagen meer in Aalst, Libramont en Sint-Niklaas

Vanaf 1 januari 2018 organiseert Fedris geen zitdagen van sociaal assistenten meer in Aalst, Libramont en Sint-Niklaas. Hebt u hulp nodig naar aanleiding van een arbeidsongeval of vragen over een beroepsziekte? U kunt nog steeds terecht op de andere zitdagen  of elke donderdag in de Troonstraat 100 in Brussel. U kunt de sociaal assistenten elke donderdag bereiken op 02 506 8 494.

11/12/2017 Fedris gesloten van 25/12 tot en met 02/01

Fedris zal gesloten zijn van 25 december 2017 tot en met 2 januari 2018. Er zullen dan ook geen zitdagen worden gehouden.

Op 3 januari 2018 staan we opnieuw tot uw dienst.

05/12/2017 Fedris niet toegankelijk voor publiek op 8 december

Op vrijdag 8 december 2017 zal Fedris uitzonderlijk niet toegankelijk zijn voor het publiek. Op maandag 11 december staan wij opnieuw tot uw dienst.

30/10/2017 Fedris gesloten op 1, 2 en 3 november

Fedris zal gesloten zijn op 1, 2 en 3 november. Op maandag 6 november staan we opnieuw tot uw dienst.

18/10/2017 Beurs van € 15.000 euro voor asbestonderzoek

Het Nederlandse Instituut Asbestslachtoffers (IAS) keert jaarlijks het Machiel van der Woude stipendium uit.  Dit is een beurs van € 15.000 euro die wordt toegekend aan een onderzoeker die een belangwekkende studie over asbest bij het IAS indient.  Voor het eerst komen dit jaar ook studies uit België in aanmerking. 

Om in aanmerking te komen voor de beurs, moet de studie in Nederland of België zijn uitgevoerd en moet ze betrekking hebben op het voorkomen, de oorzaak, de diagnostiek of de behandeling van asbestgerelateerde aandoeningen of onderzoek naar de juridische of sociale positie van asbestslachtoffers. De studie moet opgesteld zijn in het Engels of het Nederlands.

Om mee te dingen naar het stipendium moet u het inschrijvingsformulier gebruiken dat op de website van het IAS staat. De uiterste inzenddatum is 1 december 2017. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt aan wie het stipendium wordt toegekend. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 19 januari 2018 tijdens het Nationale Longkanker Symposium in de Koepelkerk te Amsterdam.

16/10/2017 Symposium 10 jaar rugrevalidatieprogramma

Fedris organiseert op 9 november 2017 een symposium « 10 jaar rugrevalidatie programma: overzicht en toekomstperspectieven ». 

Het symposium richt zich op medewerkers van externe en interne preventiediensten, adviserende geneesheren en revalidatiecentra.

Meer informatie in onze nieuwsbrief.

 

25/09/2017 Verhoging enkele vergoedingen beroepsziekten en arbeidsongevallen

Dankzij het interprofessioneel akkoord 2017-2018 gaan enkele vergoedingen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen omhoog.

Slachtoffers van een beroepsziekte of arbeidsongeval die ondertussen gepensioneerd zijn, hebben sinds 1 september 2017 recht op een verhoging van hun vergoeding met 1,7 %  Ook wie in 2011 een arbeidsongeval of beroepsziekte heeft opgelopen, krijgt sinds 1 september een verhoging van zijn vergoeding met 2 %.

De volledige lijst van alle maatregelen die in het interprofessioneel akkoord staan vind je in onze nieuwsbrief.

01/08/2017 Statistisch jaarverslag beroepsziekten 2016 online

Fedris heeft het statistisch verslag 2016 over het thema beroepsziekten gepubliceerd. De informatie over de arbeidsongevallen van 2016 volgt na de zomer. 

Zoals elk jaar, kunnen er duidelijke trends worden waargenomen. Die worden in grote lijnen ook toegelicht in onze nieuwsbrief

Het volledige verslag vindt u in de rubriek Publicaties > Statistische jaarverslagen.