News

11/12/2017 Fedris gesloten van 25/12 tot en met 02/01

Fedris zal gesloten zijn van 25 december 2017 tot en met 2 januari 2018. Er zullen dan ook geen zitdagen worden gehouden.

Op 3 januari 2018 staan we opnieuw tot uw dienst.

 

05/12/2017 Fedris niet toegankelijk voor publiek op 8 december

Op vrijdag 8 december 2017 zal Fedris uitzonderlijk niet toegankelijk zijn voor het publiek. Op maandag 11 december staan wij opnieuw tot uw dienst.

30/10/2017 Fedris gesloten op 1, 2 en 3 november

Fedris zal gesloten zijn op 1, 2 en 3 november. Op maandag 6 november staan we opnieuw tot uw dienst.

18/10/2017 Beurs van € 15.000 euro voor asbestonderzoek

Het Nederlandse Instituut Asbestslachtoffers (IAS) keert jaarlijks het Machiel van der Woude stipendium uit.  Dit is een beurs van € 15.000 euro die wordt toegekend aan een onderzoeker die een belangwekkende studie over asbest bij het IAS indient.  Voor het eerst komen dit jaar ook studies uit België in aanmerking. 

Om in aanmerking te komen voor de beurs, moet de studie in Nederland of België zijn uitgevoerd en moet ze betrekking hebben op het voorkomen, de oorzaak, de diagnostiek of de behandeling van asbestgerelateerde aandoeningen of onderzoek naar de juridische of sociale positie van asbestslachtoffers. De studie moet opgesteld zijn in het Engels of het Nederlands.

Om mee te dingen naar het stipendium moet u het inschrijvingsformulier gebruiken dat op de website van het IAS staat. De uiterste inzenddatum is 1 december 2017. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt aan wie het stipendium wordt toegekend. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 19 januari 2018 tijdens het Nationale Longkanker Symposium in de Koepelkerk te Amsterdam.

16/10/2017 Symposium 10 jaar rugrevalidatieprogramma

Fedris organiseert op 9 november 2017 een symposium « 10 jaar rugrevalidatie programma: overzicht en toekomstperspectieven ». 

Het symposium richt zich op medewerkers van externe en interne preventiediensten, adviserende geneesheren en revalidatiecentra.

Meer informatie in onze nieuwsbrief.

 

25/09/2017 Verhoging enkele vergoedingen beroepsziekten en arbeidsongevallen

Dankzij het interprofessioneel akkoord 2017-2018 gaan enkele vergoedingen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen omhoog.

Slachtoffers van een beroepsziekte of arbeidsongeval die ondertussen gepensioneerd zijn, hebben sinds 1 september 2017 recht op een verhoging van hun vergoeding met 1,7 %  Ook wie in 2011 een arbeidsongeval of beroepsziekte heeft opgelopen, krijgt sinds 1 september een verhoging van zijn vergoeding met 2 %.

De volledige lijst van alle maatregelen die in het interprofessioneel akkoord staan vind je in onze nieuwsbrief.

01/08/2017 Statistisch jaarverslag beroepsziekten 2016 online

Fedris heeft het statistisch verslag 2016 over het thema beroepsziekten gepubliceerd. De informatie over de arbeidsongevallen van 2016 volgt na de zomer. 

Zoals elk jaar, kunnen er duidelijke trends worden waargenomen. Die worden in grote lijnen ook toegelicht in onze nieuwsbrief

Het volledige verslag vindt u in de rubriek Publicaties > Statistische jaarverslagen.

06/07/2017 www.fedris.be behaalt AnySurfer-label

Deze website heeft zopas het AnySurfer-label behaald. Dat wil zeggen dat www.fedris.be voor iedereen toegankelijk is. Meer informatie over het label vindt u op de website van AnySurfer.

Merkt u toch nog een probleem op met de toegankelijkheid? Laat het ons dan weten op communicationatfedris.be

02/06/2017 Nieuwe spilindex zorgt voor verhoging uitkeringen

In mei 2017 werd de spilindex voor de sociale uitkeringen en overheidswedden overschreden. Hierdoor worden vanaf 1 juni 2017 ook bepaalde vergoedingen bij een beroepsziekte of arbeidsongeval verhoogd met 2%.

U vindt de aangepaste forfaitaire basisbedragen op deze website onder de rubriek Professional.

De vorige spilindexoverschrijding dateert van mei 2016.

 

03/05/2017 Nieuwe aanvraagformulieren voor werkloosheid met bedrijfstoeslag

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een reeks bestaande cao's verlengd. Die overeenkomsten vormen het kader voor specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Ze werden in 2015 afgesloten voor een periode van twee jaar. De nieuwe overeenkomsten gelden ook voor een periode van twee jaar, die ingaat op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2018.

Cao 123 vervangt cao 114. Het gaat om het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen. In de praktijk komt het erop neer dat deze werknemers via de vernieuwde aanvraagformulieren cao 123 kunnen vragen om vanaf 58 jaar op brugpensioen te mogen gaan. Ze moeten wel minstens 35 jaar gewerkt hebben.

Greet Segers van de afdeling Risisicobepaling (02 226 62 03) is het aanspreekpunt voor alle vragen over deze cao.