Sectorfiches 2021

Sectorfiches 2021

01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten (pdf - 353 KB)

10 - Vervaardiging van voedingsmiddelen (pdf - 354 KB)

13 - Vervaardiging van textiel (pdf - 541 KB)

16 - Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk (pdf - 353 KB)

20 - Vervaardiging van chemische producten (pdf - 353 KB)

22 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof (pdf - 353 KB)

23 - Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten (pdf - 358 KB)

24 - Vervaardiging van metalen in primaire vorm (pdf - 539 KB)

25 - Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (pdf - 353 KB)

27 - Vervaardiging van elektrische apparatuur (pdf - 532 KB)

28 - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen niet eerder genoemd (pdf - 535 KB)

29 - Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (pdf - 354 KB)

31 - Vervaardiging van meubelen (pdf - 353 KB)

33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten (pdf - 353 KB)

38 - Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning (pdf - 352 KB)

41 - Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten (pdf - 358 KB)

42 - Weg- en waterbouw (pdf - 354 KB)

43 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (pdf - 356 KB)

45 - Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen (pdf - 351 KB)

46 - Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen  (pdf - 351 KB)

47 - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen (pdf - 353 KB)

49 - Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen (pdf - 354 KB)

52 - Opslag en vervoerondersteunende activiteiten (pdf - 353 KB)

53 - Posterijen en koeriers (pdf - 351 KB)

55 - Verschaffen van accomodatie (pdf - 351 KB)

56 - Eet- en drinkgelegenheden (pdf - 539 KB)

80 - Beveiligings- en opsporingsdiensten (pdf - 533 KB)

81 - Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging (pdf - 539 KB)

85 - Onderwijs (pdf - 351 KB)

86 - Menselijke gezondheidszorg (pdf - 535 KB)

87 - Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (pdf - 354 KB)

88 - Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting (pdf - 534 KB)

Privésector (pdf 354 KB)