News - Archief

13/01/2022 Wij zoeken een adjunct-administrateur-generaal

Klaar om je energie te investeren in een jonge openbare instelling van sociale zekerheid? Grijp dan nu je kans.

Wij gaan namelijk op zoek naar een adjunct-administrateur-generaal om onze administrateur-generaal bij te staan in de uitvoering van onze missies. Meer weten over deze functie en wat precies de missies van Fedris zijn?

https://www.selor.be/.../Adjunct-administrateur-generaal...

Solliciteren kan tot en met 7 februari 2022.

20/12/2021 Cijfers COVID-19: update 07/12

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de eerste lockdown (18/03/20-17/05/20). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

10/12/2021 KB leerwerkcontracten gepubliceerd.

Het beheerscomité van Fedris heeft bij beslissing van  17 december 2019 en 16 november 2020 een aantal leerwerkcontracten toegevoegd aan de lijst en een aantal wijzigingen doorgevoerd in bestaande leerwerkcontracten, betreffende de verzekering arbeidsongevallen voor stagiairs die werken in het kader van hun opleiding ("Kleine statuten"). Het koninklijk besluit dat deze wijziging regelt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 december 2021.

08/12/2021 Wij zoeken een directeur/directeur van de algemene diensten

Solliciteer tot 14 januari bij Selor via onze pagina bij Fedris werken

 

 

06/12/2021 Uitbreiding erkenning Covid-19 als beroepsziekte

Vrijdag 3 december heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven dat werknemers die Covid-19 hebben gehad na een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus op de werkvloer een schadeloosstelling beroepsziekte kunnen krijgen. Alleen werknemers uit de privésector en zij die werken bij een gemeentelijke of provinciale instelling komen in aanmerking, aangezien Fedris enkel voor hen bevoegd is. In de loop van december zal het koninklijk besluit verschijnen dat Fedris de mogelijkheid geeft om dergelijke aanvragen te behandelen.

Lees ons newsletter

10/11/2021 Cijfers COVID-19: update 09/11

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de eerste lockdown (18/03/20-17/05/20). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

05/11/2021 Betalingsdata arbeidsongevallen door Fedris

Krijgt u een vergoeding, rente of bijslag uitbetaald door Fedris als gevolg van een arbeidsongeval? Afhankelijk van uw situatie wordt u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks betaald. De jaarlijkse betalingen vinden plaats in november of december. De exacte datum van uw betaling, vindt u op onze pagina over de betalingsdata arbeidsongevallen.

 

22/10/2021 Start van de campagne Tree of Trust

Vanochtend vond bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een evenement plaats over de betekenis van de sociale zekerheid tijdens de coronacrisis. Samen met enkele experten maakten de ministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne en David Clarinval een balans op van de levensbelangrijke rol die de sociale zekerheid heeft gespeeld tijdens de coronacrisis.

Tijdens het evenement werd ook het startschot gegeven van de campagne Tree of Trust, die het belang van sociale bescherming onder de aandacht wil brengen.

De ‘Tree’ is een constructie van meer dan vier meter hoog, bestaande uit houten planken en witte paraplu’s. Je kan de Tree bewonderen bij de RSZ.

Alle filmpjes die bij deze campagne horen, vind je – voorzien van wat uitleg – terug op de campagnewebsite treeoftrust.be.

20/10/2021 Wij zoeken een arts- inspecteur

We zijn op zoek naar een arts- inspecteur.

Solliciteer tot 5 november bij Selor via onze pagina Werken bij Fedris

19/10/2021 Cijfers COVID-19: update 12/10

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet en anderzijds werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de lockdown (18/03-17/05). 

Er zijn vijf documenten beschikbaar:

Pages