News - Archief

08/11/2022 Dinsdag 15/11 geen spreekuur sociaal assistenten

Op dinsdag 15 november zal het spreekuur van onze sociaal assistenten in Brugge, Beringen, Bergen en Verviers niet doorgaan (Koningsdag).

Onze excuses voor het ongemak.

03/11/2022 Jaarverslag 2021 en statistisch verslag beroepsziekten 2021

Zoals elk jaar publiceert Fedris zijn jaarverslag. Daarin worden verschillende aspecten van onze instelling belicht.

In dit verslag voor het jaar 2021 worden vier grote thema's behandeld:

  • We vieren de 50e verjaardag van de wet over arbeidsongevallen in de privésector. Dit is ongetwijfeld een mijlpaal voor de sociale zekerheid in België. 
  • We bespreken de nieuwe aspecten in verband met COVID-19 in de context van beroepsziekten, maar ook in het kader van arbeidsongevallen. 
  • Vervolgens maken we de balans op van het pilootproject van het voortgezet gezondheidstoezicht bij houtbewerkers en belichten we de uitstekende samenwerking met Woodwize, de referentie voor de houtsector in België. 
  • Het vierde luik behandelt ten slotte de voortzetting van het digitaliseringsproces van Fedris met de Open-Scan-Dispatch-toepassing, die de verwerking van de dossiers van de slachtoffers aanzienlijk versnelt.

We sluiten het verslag af met de meest representatieve gegevens van de statistieken voor 2021 van onze instelling. Het volledige jaarverslag vind je onder Publicaties > Jaarverslagen of hier. 

 

Dit is ook het moment waarop Fedris het statistisch verslag beroepsziekten publiceert. Je kan dit statistisch verslag nalezen onder Professional > Beroepsziekten - Privésector > Statistische jaarverslagen.

21/10/2022 Verplichte arbeidsongevallenverzekering voor verenigingswerk

Het KB van 23/12/2021 breidt de regeling voorzien in artikel 17 van het KB van 28/11/1969 uit naar het verenigingswerk in de socioculturele en de sportsector. Vanaf 1/1/2022 dient er voor deze verenigingswerkers een arbeidsongevallenverzekering te worden afgesloten overeenkomstig artikel 49 van de Wet van 10/4/1971. Een andere dekking, bijvoorbeeld een verzekering voor lichamelijke ongevallen, volstaat dus niet.

Opgelet, het is de socioculturele organisatie of de sportclub die de arbeidsongevallenverzekering dient af te sluiten en niet de overkoepelende federatie waarbij de vereniging eventueel is aangesloten. Fedris controleert of de werkgever zijn verplichtingen nakomt: deze vindt u hier terug.

30/09/2022 Heeft uw onderneming een sensibiliseringsbrief van Fedris ontvangen?

Dan willen we vanuit Fedris dat u als bedrijfsleider stilstaat bij het preventiebeleid en de veiligheid van uw onderneming.

We verwijzen graag naar de pagina's Preventie van arbeidsongevallen en Verzwaard risico voor meer informatie.

27/09/2022 Fedris zoekt twee artsen-inspecteurs

Fedris is op zoek naar twee artsen-inspecteurs voor de afdeling Controle verzekeringsondernemingen.

Interesse? Solliciteren kan t.e.m. 10/10/2022 via Bij Fedris werken en Selor.

27/09/2022 Fedris zoekt een ingenieur Risicobepaling

Fedris is op zoek naar een ingenieur om de afdeling Risicobepaling te versterken.

Solliciteren kan t.e.m. 10/10/2022 via Bij Fedris werken en Selor.

26/09/2022 Cijfers COVID-19: update 14/09

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over COVID-19 als beroepsziekte. Ze hebben betrekking op enerzijds de aangiften van gevallen van COVID-19 die door arbeidsgeneesheren ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die ingediend worden door de slachtoffers van de ziekte. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers in de gezondheidszorg, die een aanzienlijk hoger risico lopen om met het virus te worden besmet, werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten die gewerkt hebben gedurende de periode van de eerste lockdown (18/03/20-17/05/20) en werknemer die besmet zijn geraakt tijdens een uitbraak van het virus op de werkvloer. 

Er zijn zeven documenten beschikbaar:

26/09/2022 Webinar over re-integratietraject 2.0

Op 3 oktober 2022 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een webinar over de nieuwe regels voor re-integratie op het werk: Re-integratie 2.0 - Webinar

Meer informatie over het re-integratietraject 2.0.

12/09/2022 Advies Wetenschappelijke raad bij 3 beroepsziekten

In augustus werden drie nieuwe beroepsziekten toegevoegd aan de Belgische beroepsziektelijst:

  • ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest;
  • uveaal melanoom veroorzaakt door optische straling afkomstig van  lassen;
  • systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijne siliciumdioxide bevat.

Op onze website vindt u vanaf nu ook een samenvatting van het advies van de Wetenschappelijke Raad van Fedris met onder meer een beschrijving van elke ziekte en de criteria die Fedris hanteer

01/09/2022 Joeri Luts wordt onze nieuwe adjunct-administrateur-generaal

Sinds 1 september heeft Fedris een nieuwe adjunct-administrateur-generaal. Joeri Luts neemt de plaats in die eerder was vrij gekomen nadat Pascale Lambin in 2021 vanuit deze functie promoveerde tot administrateur-generaal van de organisatie. Joeri heeft een mandaat gekregen voor de komende zes jaar.

Na zijn studies Industrieel ingenieur aan de Hogeschool West-Vlaanderen, ging Joeri onmiddellijk aan de slag als ingenieur bij het toenmalige Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). In 2010 kreeg hij de leiding van de dienst Risicobepaling en het laboratorium. Toen het FBZ in 2017 fusioneerde met het FAO en zo Fedris het levenslicht zag, bleef Joeri als adviseur aan het roer staan van de afdeling Risicobepaling. Zo heeft Joeri de afgelopen 20 jaar enorm veel ervaring en kennis opgebouwd op het vlak van beroepsrisico's.

Joeri kijkt er naar uit om samen met alle medewerkers van Fedris zich te blijven inzetten voor de gezondheid van alle werknemers, in het bijzonder als het gaat om beroepsrisico's. Hij is verheugd om de komende jaren verder te mogen bouwen aan de toekomst van Fedris.

Pages