News - Archief

25/09/2017 Verhoging enkele vergoedingen beroepsziekten en arbeidsongevallen

Dankzij het interprofessioneel akkoord 2017-2018 gaan enkele vergoedingen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen omhoog.

Slachtoffers van een beroepsziekte of arbeidsongeval die ondertussen gepensioneerd zijn, hebben sinds 1 september 2017 recht op een verhoging van hun vergoeding met 1,7 %  Ook wie in 2011 een arbeidsongeval of beroepsziekte heeft opgelopen, krijgt sinds 1 september een verhoging van zijn vergoeding met 2 %.

De volledige lijst van alle maatregelen die in het interprofessioneel akkoord staan vind je in onze nieuwsbrief.

01/08/2017 Statistisch jaarverslag beroepsziekten 2016 online

Fedris heeft het statistisch verslag 2016 over het thema beroepsziekten gepubliceerd. De informatie over de arbeidsongevallen van 2016 volgt na de zomer. 

Zoals elk jaar, kunnen er duidelijke trends worden waargenomen. Die worden in grote lijnen ook toegelicht in onze nieuwsbrief

Het volledige verslag vindt u in de rubriek Publicaties > Statistische jaarverslagen.

06/07/2017 www.fedris.be behaalt AnySurfer-label

Deze website heeft zopas het AnySurfer-label behaald. Dat wil zeggen dat www.fedris.be voor iedereen toegankelijk is. Meer informatie over het label vindt u op de website van AnySurfer.

Merkt u toch nog een probleem op met de toegankelijkheid? Laat het ons dan weten op communicationatfedris.be

02/06/2017 Nieuwe spilindex zorgt voor verhoging uitkeringen

In mei 2017 werd de spilindex voor de sociale uitkeringen en overheidswedden overschreden. Hierdoor worden vanaf 1 juni 2017 ook bepaalde vergoedingen bij een beroepsziekte of arbeidsongeval verhoogd met 2%.

U vindt de aangepaste forfaitaire basisbedragen op deze website onder de rubriek Professional.

De vorige spilindexoverschrijding dateert van mei 2016.

 

03/05/2017 Nieuwe aanvraagformulieren voor werkloosheid met bedrijfstoeslag

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een reeks bestaande cao's verlengd. Die overeenkomsten vormen het kader voor specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Zoals voorheen, gelden de nieuwe overeenkomsten ook voor een periode van twee jaar, die ingaat op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2020.

Cao 123 wordt Cao 133. Het gaat om het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen. In de praktijk komt het erop neer dat deze werknemers kunnen vragen om vanaf 58 jaar op brugpensioen te mogen gaan mits ze minstens 35 jaar gewerkt hebben.

Om te kunnen genieten van dit specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, moet je een aanvraag indienen aan de hand van formulier C133/1N of C133/2N (asbest).

Aarzel niet om mevrouw Greet Segers van de afdeling Risisicobepaling (02 272 28 05) te contacteren voor bijkomende inlichtingen.

13/03/2017 Symposium 31 maart

Dit symposium is hoofdzakelijk bestemd voor bedrijfsartsen, studenten arbeidsgeneeskunde en preventieadviseurs. De toegang is gratis en de inschrijving is verplicht via het volgende adres: event.signaalatfedris.be. Simultaanvertaling is verzekerd.

17/01/2017 31 maart : Save the date!

Op 31 maart 2017 vindt in Brussel een congres plaats over “OSH-Vigilance: de vroegtijdige detectie van werkgebonden aandoeningen”. 

Dit congres wordt georganiseerd door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Sprekers uit verschillende Europese landen zullen hun aanpak voorstellen. Tijdens deze bijeenkomst zal een digitaal loket worden voorgesteld waar Belgische arbeidsgeneesheren hun vermoeden van een nieuw verband tussen gezondheidsklachten, blootstelling en/of werksituatie kunnen melden en waar ze toegang krijgen tot deskundig advies. Hou dus zeker 31 maart 2017 vrij in uw agenda.

Dit symposium is in eerste instantie beoogd voor arbeidsgeneesheren / preventieadviseurs. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar de inschrijving is verplicht, omwille van het beperkt aantal plaatsen. Praktische informatie volgt.

 

11/01/2017 Terugbetalingstarieven tandprothesen vanaf 01.01.2017

Voor de terugbetaling van tandprothesen die u nodig hebt als gevolg van uw arbeidsongeval of die werden beschadigd bij uw arbeidsongeval of die moeten worden hersteld of vernieuwd, geldt een tarief dat bij Koninklijk Besluit van 25.07.2014 is vastgelegd (pdf - 142,95 KB). Zoals elk jaar, werd dat tarief geïndexeerd.

22/12/2016 Fedris, het Federaal agentschap voor de beroepsrisico's

Op 1 januari 2017 fuseert het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) met het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Samen worden wij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Fedris neemt alle opdrachten over van het FAO en het FBZ. Vanaf die datum is er dus 1 enkele openbare instelling voor alles wat met beroepsrisico's te maken heeft. 

Op die manier hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn. Het adres van onze hoofdzetel wordt Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel. Maar aan het beheer van arbeidsongevallen- en beroepsziektendossiers verandert er niets. 

31/05/2016 Overschrijding van de spilindex

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in mei 2016, worden vanaf 01.06.2016 bepaalde vergoedingen verhoogd met 2 %.

De aangepaste forfaitaire basisbedragen vindt u onder de rubriek Professional.

Pages