News - Archief

22/09/2023 Jaarverslag Fedris 2022

Fedris is een levende, dynamische organisatie die beantwoordt aan een veranderende samenleving. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022 dat sinds vandaag op onze website staat.

2022 was een jaar dat gekenmerkt werd door innovatie en vernieuwing. Zowel op het vlak van onze opdrachten als van onze interne werking kenden we een aantal vernieuwingen.

Meer hierover in onze nieuwsbrief.

19/09/2023 Nieuw mailadres voor geweigerde ongevallen

Hebt u een arbeidsongeval gehad en weigert de verzekeringsonderneming dit te erkennen? Dan neemt u best zo snel mogelijk contact op met Fedris. Dit kan nu rechtstreeks via weigering.refusatfedris.be of op het nummer 02 272 25 40.

Meer info vindt u op de pagina over de regeling van arbeidsongevallen.

08/09/2023 Statistisch verslag beroepsziekten

Bij Fedris werd recent het 1,5 miljoenste dossier over een beroepsziekte geopend. Heel wat dossiers gaan gelukkig over preventieve maatregelen, maar toch ontvangen in België vandaag nog steeds ongeveer 38.500 personen een vergoeding voor een blijvende ongeschiktheid wegens een beroepsziekte. Ook in 2022 dienden bijna 13.000 werknemers uit de privésector en  de provinciale of plaatselijke overheidsdiensten (PPO) een aanvraag in voor een schadevergoeding voor een beroepsziekte. Dat blijkt uit cijfers die Fedris onlangs publiceerde in zijn statistisch jaarverslag beroepsziekten.

De nieuwsbrief met de opmerkelijkste statistieken van 2022 vind je hier.

01/09/2023 Fedris zoekt een laboratoriumtechnicus

Fedris zoekt een laboratoriumtechnicus. Wil je actief meewerken om bedrijven bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van chemische agentia op de werkvloer? Dan ben jij de ideale persoon om ons team te versterken!

De volledige vacature vind je hier. Solliciteren kan tot 18 september.

25/08/2023 Fedris zoekt burn-outbegeleiders

Fedris is op zoek naar nieuwe burn-outbegeleiders om het begeleidersnetwerk van het pilootproject burn-out te versterken.

Als burn-outbegeleider sta je in voor het uitvoeren van sessies en de coördinatie van een begeleidingstraject.

Interesse?

  • Meer informatie over het gezochte profiel kan je hier terugvinden
  • Meer informatie over het pilootproject burn-out zelf kan je hier terugvinden

Je kan je per e-mail (burnoutatfedris.be) kandidaat stellen.

28/07/2023 Fedris zoekt twee arts-inspecteurs (A3)

Fedris zoekt twee arts-inspecteurs (A3)

Fedris is op zoek naar twee arts-inspecteurs om te controleren of dossiers conform de arbeidsongevallenwet worden afgehandeld.

Solliciteren kan t.e.m. 09/08/2023 via www.werkenvoorbe.

 

28/06/2023 Webinar AFA – "De erkenning van asbestslachtoffers verbeteren - criteria en procedures die aanleiding geven tot schadeloosstelling"

Op 25 mei 2023 heeft Fedris een webinar georganiseerd over asbestziekten.

Dit webinar was specifiek gericht naar artsen en had als doel te informeren over ziekten veroorzaakt door asbest en de criteria die aanleiding geven tot een erkenning als asbestslachtoffer. 

De presentaties kan je terugvinden op onze pagina “Publicaties”. 

Het webinar zal later beschikbaar zijn.

 

23/06/2023 Fedris zoekt een directeur-generaal voor de directie vergoedingen (A4)

Fedris is op zoek naar een directeur om mee te werken aan het beheer van onze instelling.

Solliciteren kan t.e.m. 20/07/2023 via www.werkenvoorbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/05/2023 Regionale kantoren gesloten op bepaalde data in mei en juni

Opgelet, een aantal regionale kantoren zullen gesloten zijn op volgende data:

- Antwerpen: 26 mei 2023

- Gent: 7 juni 2023

- Genk: 7 juni 2023

 

28/04/2023 Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze dag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen. Een veilige en gezonde werkomgeving als basisprincipe én basisrecht is het centrale thema voor 2023.
 
Volgens de ILO, sterven per jaar ongeveer 2.78 miljoen mensen als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Concreet zijn dit 7600 sterfgevallen per dag. Daarnaast zijn er jaarlijks 374 miljoen niet dodelijke arbeidsongevallen die een arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. De meest kwetsbare personen zijn vaak deze die werken in sectoren zoals de landbouw, de bouw, etc.
 
Nieuwe technologische innovaties zoals nano- en/of biotechnologie en andere werkomstandigheden (zoals telewerk) brengen nieuwe risioc's met zich mee.
We denken dan eerder aan werkgerelateerde stress en psychologische factoren, waar we ook niet immuun voor zijn.
 
Daarom willen we binnen Fedris streven naar een cultuur van preventie zowel qua veiligheid als gezondheid.

Pages