Maladies professionnelles

601 - Aanvraag schadeloosstelling beroepsziekte (personeel van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten)

Dit formulier moet samen met formulier 603 worden ingediend indien u een schadeloosstelling wilt aanvragen voor een beroepsziekte als gevolg van een tewerkstelling bij een provinciale of plaatselijke overheidsdienst (PPO).

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Néerlandais

505 - Assistance d'une autre personne

Ce formulaire doit être envoyé avec le formulaire 501 lorsque vous voulez introduire une demande d'indemnité complémentaire pour l'assistance d'une autre personne. 

Veuillez lire attentivement l'annexe RGPD (95,74 KB) qui vous informe sur l'utilisation de vos données personnelles par Fedris et sur vos droits par rapport à ces données.

Si vous imprimez ce formulaire pour une autre personne, imprimez également l'annexe RGPD afin qu'elle soit informée de ses droits.

Français

505 - Hulp van een andere persoon

Dit formulier moet u samen met het formulier 501 indienen om een aanvullende vergoeding voor hulp van een andere persoon aan te vragen.

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Néerlandais

503 - Medisch getuigschrift schadeloosstelling beroepsziekte (privésector)

Dit formulier moet samen met formulier 501 worden ingediend om een schadeloosstelling aan te vragen voor een beroepsziekte als gevolg van een tewerkstelling in de privésector.

U moet dit formulier afdrukken, (laten) invullen en sturen naar Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

In dit formulier vragen we de arts naar:

Néerlandais

501 - Aanvraag schadeloosstelling beroepsziekte (privésector)

Dit formulier moet samen met formulier 503 worden ingediend om een schadeloosstelling aan te vragen voor een beroepsziekte als gevolg van een tewerkstelling in de privésector.

U moet dit formulier afdrukken, (laten) invullen en sturen naar Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

In dit formulier vragen we: 

Néerlandais

340 - Formulaire de demande en réparation d'un décès causé par une maladie professionnelle

Ce formulaire doit être utilisé pour introduire auprès de Fedris une demande en réparation d’un décès causé par une

Français

340 - Aanvraag schadeloosstelling wegens overlijden als gevolg van beroepsziekte

Dit formulier moet u gebruiken om een aanvraag voor schadeloosstelling wegens overlijden als gevolg van een beroepsziekte in te dienen.

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Néerlandais

Pages