Dermatose de contact (maladie professionnelle)

533 - Ärztliches Attest Entschädigung fur eine Kontaktdermatose beruflichen Ursprungs

Bitte lesen Sie die DSGVO-Anlage aufmerksam. Dieses Dokument informiert Sie über die Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Fedris und über Ihre Rechte bezüglich dieser Daten.

Wenn Sie dieses Formular für eine andere Person drucken, drucken Sie dann auch die DSGVO-Anlage, damit sie über ihre Rechte informiert ist.

German

531 - Antrag auf Entschädigung fur eine Kontaktdermatose beruflichen Ursprungs

Bitte lesen Sie die DSGVO-Anlage aufmerksam. Dieses Dokument informiert Sie über die Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Fedris und über Ihre Rechte bezüglich dieser Daten.

Wenn Sie dieses Formular für eine andere Person drucken, drucken Sie dann auch die DSGVO-Anlage, damit sie über ihre Rechte informiert ist.

German

DEP - Demande de remboursement des frais de déplacement dans le cas d'un diagnostic rapide des dermatoses de contact

Veuillez lire attentivement l'annexe RGPD (95,74 KB) qui vous informe sur l'utilisation de vos données personnelles par Fedris et sur vos droits par rapport à ces données.

Si vous imprimez ce formulaire pour une autre personne, imprimez également l'annexe RGPD afin qu'elle soit informée de ses droits.

Français

VER - Aanvraag terugbetaling verplaatsingsonkosten bij snelle diagnose van contactdermatosen

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Néerlandais

SALA - Déclaration de perte de salaire dans le cas d'un diagnostic rapide des dermatoses de contact

Veuillez lire attentivement l'annexe RGPD (95,74 KB) qui vous informe sur l'utilisation de vos données personnelles par Fedris et sur vos droits par rapport à ces données.

Si vous imprimez ce formulaire pour une autre personne, imprimez également l'annexe RGPD afin qu'elle soit informée de ses droits.

Français

LOON - Attest loonverlies bij medisch onderzoek bij snelle diagnose van contactdermatosen

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Néerlandais

533 - Attestation médicale réparation d'une dermatose de contact d'origine professionnelle (secteur privé)

Ce formulaire doit être envoyé avec le formulaire 531 afin de demander une réparation d'une dermatose de contact d'origine professionnelle (dans le secteur privé).

Veuillez lire attentivement l'annexe RGPD (95,74 KB) qui vous informe sur l'utilisation de vos données personnelles par Fedris et sur vos droits par rapport à ces données.

Si vous imprimez ce formulaire pour une autre personne, imprimez également l'annexe RGPD afin qu'elle soit informée de ses droits.

Français

533 - Medisch getuigschrift schadeloosstelling contactdermatose van beroepsoorsprong (privésector)

Dit formulier moet samen met formulier 531 worden ingediend om een schadeloosstelling aan te vragen voor een contactdermatose van beroepsoorsprong (in de privésector).

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Néerlandais

531 - Demande de réparation d'une dermatose de contact d'origine professionnelle (secteur privé)

Ce formulaire doit être envoyé avec le formulaire 533 afin de demander une réparation d'une dermatose de contact d'origine professionnelle (dans le secteur privé).

Veuillez lire attentivement l'annexe RGPD (95,74 KB) qui vous informe sur l'utilisation de vos données personnelles par Fedris et sur vos droits par rapport à ces données.

Si vous imprimez ce formulaire pour une autre personne, imprimez également l'annexe RGPD afin qu'elle soit informée de ses droits. 

Français

531 - Aanvraag schadeloosstelling contactdermatose van beroepsoorsprong (privésector)

Dit formulier moet samen met formulier 533 worden ingediend om een schadeloosstelling aan te vragen voor een contactdermatose van beroepsoorsprong (in de privésector).

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten. 

Néerlandais