Verslag van de multidisciplinaire vergadering

Als werkgever werken aan een positieve relatie met je werknemer?

De multidisciplinaire vergadering kan een hulpinstrument zijn.
Binnen het begeleidingstraject burn-out zal de burn-outbegeleider de werknemer, mits zijn akkoord, voorbereiden op deze vergadering.

De vergadering zelf zal worden georganiseerd binnen de onderneming door de preventieadviseur-bedrijfsarts of door de preventieadviseur psychosociale aspecten. 
Naast de preventieadviseur-bedrijfsarts en/of de preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen bijvoorbeeld volgende personen aanwezig zijn tijdens deze vergadering: de werkgeversafgevaardigden (HR-verantwoordelijke, leidinggevende...), een werknemersafgevaardigde - lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of een vakbondsafgevaardigde gekozen door de werknemer.

Als preventieadviseur maak je van de vergadering een verslag op aan de hand van onderstaand formulier en stuur je hiervan een kopie naar de burn-outbegeleider en de cel burn-out van Fedris.

Gelieve aandachtig de AVG-bijlage (95,34 KB) te lezen die u informeert over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Fedris en over uw rechten m.b.t. die gegevens.

Als u dit formulier afdrukt voor een andere persoon, druk dan ook de AVG-bijlage af zodat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar rechten.