Een klacht over de dienstverlening van Fedris?

Wacht niet lang en zeker niet langer dan een jaar om ons daarvan op de hoogte te brengen door het onderstaande formulier in te vullen. Zorg ervoor dat alle verplichte velden (aangeduid met een sterretje) ingevuld zijn.
U kunt ons ook telefonisch bereiken op het nummer 02 272 21 00, mailen naar klachtenatfedris.be of schrijven naar Klachtencoördinator, Fedris – Asbestfonds, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

  • U hebt onvolledige, foute of onbegrijpelijke informatie gekregen;
  • U bent slecht onthaald geweest of het gedrag van een van onze medewerkers was niet gepast;
  • U bent ontevreden over de snelheid of beschikbaarheid van onze diensten.

Het gaat dus over de dienstverlening van Fedris.

Volgende klachten kunnen wij helaas niet oplossen:

  • Anonieme klachten;
  • Klachten over prestaties of beslissingen van meer dan een jaar geleden;
  • Klachten over een beslissing in uw dossier. In dat geval kunt u zich wenden tot de arbeidsrechtbank;
  • Klachten over de reglementering en de interpretatie ervan;
  • Klachten over kwesties waarvoor Fedris niet bevoegd is. 

Meer info vindt u in onze folder "Niet tevreden?" (pdf - 692,68 KB).

Wij zullen bevestigen wanneer we uw klacht ontvangen hebben en zullen uw klacht binnen de 15 werkdagen beantwoorden.

Leidt uw klacht nadien niet tot de gewenste oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de Federale Ombudsman.

Vragen over uw dossier? Richt u dan tot de contactpersoon die op uw brieven vermeld staat of zoek de meest geschikte contactpersoon op onze Contactpagina.

Als gevolg van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulation) van de Europese Unie, informeren wij u erover waarvoor Fedris uw gegevens gebruikt en welke rechten u kunt laten gelden voor die gegevens.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegelaten bestandstypes: gif jpg png odf pdf doc docx xls xlsx.