U hebt uw werknemers niet (tijdig) verzekerd?

Als u uw werknemers niet (tijdig) hebt verzekerd tegen arbeidsongevallen, zult u bij wijze van boete ambtshalve aangesloten worden door Fedris.

De verschuldigde bijdrage voor ambtshalve aansluiting wordt, per persoon en per kalendermaand, berekend op basis van een forfaitair bedrag onafhankelijk van het loon of de gepresteerde arbeidsduur. Hoe langer u niet verzekerd bent, hoe hoger de bijdrage. 

Voor 2021 kan de bijdrage variëren van ongeveer € 90 (als u maximaal 3 opeenvolgende kalendermaanden niet verzekerd bent) tot € 210 (als u meer dan 12 opeenvolgende kalendermaanden niet verzekerd bent) per persoon en per kalendermaand.

Als u de bijdrage voor ambtshalve aansluiting pas na de vervaldatum betaalt, zult u bovenop de hoofdsom opslag (10 %) en verwijlinteresten moeten betalen.

Als een werknemer een arbeidsongeval krijgt tijdens de niet-verzekerde periode, zal Fedris het slachtoffer vergoeden zoals een verzekeringsonderneming dat zou doen. Fedris treedt dan op als waarborgfonds. Fedris zal nadien alle uitgekeerde bedragen van u terugeisen, bovenop de bijdrage voor ambtshalve aansluiting. U kunt eventueel ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Zie ook

 controleatfedris.be

 02 272 22 39