Wat als mijn arbeidsongeschiktheid verergert na de regeling?

Als uw blijvende arbeidsongeschiktheid tijdelijk verergert tijdens de herzieningstermijn, stuurt u een medisch attest naar uw verzekeringsonderneming dat aantoont dat u uw werk tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kunt uitoefenen. U kunt dan aanspraak maken op een vergoeding voor die tijdelijke ongeschiktheid. Die wordt op dezelfde manier vastgesteld als de aanvankelijke tijdelijke ongeschiktheid.

Als uw blijvende arbeidsongeschiktheid blijvend verergert tijdens de herzieningstermijn, kan de verzekeringsonderneming uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid herzien.
Als de verzekeringsonderneming de verergering niet aanvaardt, kunt u naar de arbeidsrechtbank stappen. Dat moet u wel doen voordat de herzieningstermijn verstreken is. Zodra de herzieningstermijn verstreken is, wordt de graad van uw arbeidsongeschiktheid definitief vastgelegd. Uw jaarlijkse vergoeding verandert dan in een rente die u levenslang zal worden betaald.

Als uw blijvende arbeidsongeschiktheid tijdelijk verergert als gevolg van het arbeidsongeval wanneer de herzieningstermijn al verstreken is, kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Uw graad van blijvende ongeschiktheid moet wel ten minste 10 % bedragen. Als uw arbeidsongeval vóór 1988 is gebeurd, zal die vergoeding door Fedris worden betaald. Als uw arbeidsongeval vanaf 01.01.1988 is gebeurd, zal die vergoeding door de verzekeringsonderneming worden betaald.

Als uw blijvende arbeidsongeschiktheid blijvend verergert als gevolg van het arbeidsongeval wanneer de herzieningstermijn al verstreken is, kunt u aanspraak maken op een verergeringsbijslag. Uw graad van blijvende ongeschiktheid moet na verergering wel ten minste 10 % bedragen. Als uw arbeidsongeval vóór 1988 is gebeurd, zal die bijslag door Fedris worden betaald. Als uw arbeidsongeval vanaf 01.01.1988 is gebeurd, zal die bijslag door de verzekeringsonderneming worden betaald. Let wel: de verergeringsbijslag is meestal veel lager dan een verhoging van de vergoeding die werd vastgelegd tijdens de herzieningstermijn. De verergeringsbijslag wordt immers berekend op een relatief laag forfaitair bedrag, terwijl de jaarlijkse vergoeding voor blijvende ongeschiktheid wordt berekend op het basisloon.