Word ik belast op mijn arbeidsongevallenvergoeding of -rente?

Op de arbeidsongevallenvergoedingen worden in principe socialezekerheidsbijdragen (RSZ-bijdragen) ingehouden. 

Bovendien moet u bedrijfsvoorheffing betalen op:

  • uw vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 
  • uw vergoedingen voor een blijvende arbeidsongeschiktheid boven de 20 %.

Alleen het bedrag dat u ontvangt voor uw graad van arbeidsongeschiktheid boven de 20 % is belastbaar. Hebt u bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid van 50 %, dan wordt u belast op (50 – 20) = 30 % arbeidsongeschiktheid.

U zult een belastingfiche ontvangen met de bedragen die u moet vermelden in uw belastingaangifte.

 

U moet geen bedrijfsvoorheffing betalen:

  • op uw vergoeding of rente voor een blijvende arbeidsongeschiktheid tot en met 20 %; 
  • als u aan de belastingdiensten kunt bewijzen dat uw vergoeding of rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid geen inkomensverlies compenseert (u hebt bijvoorbeeld uw werk van voor uw arbeidsongeval volledig kunnen hervatten);
  • als u een rust-of overlevingspensioen ontvangt;
  • als u ouder dan 65 jaar bent;
  • op uw vergoedingen voor hulp van derden (hierop worden ook geen socialezekerheidsbijdragen ingehouden).

U moet de ontvangen vergoedingen niet vermelden in uw belastingaangifte.

 

Als u in het buitenland woont en België een belastingverdrag heeft gesloten met het land waar u woont, worden uw vergoedingen voor blijvende ongeschiktheid vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing in België. U moet uw vergoedingen wel aangeven aan de fiscus in het land waar u woont.