Terugbetaling van bezoekkosten

Bent u 2 tot 7 dagen opgenomen in het ziekenhuis, dan krijgt 1 van uw naaste familieleden (uw echtgenoot, echtgenote, kind of ouder)
1 traject (heen en terug) terugbetaald.

Bent u meer dan 7 dagen opgenomen in het ziekenhuis, dan krijgt 1 van uw naaste familieleden (uw echtgenoot, echtgenote, kind of ouder)
1 traject (heen en terug) voor de eerste periode van 7 dagen terugbetaald en 1 traject (heen en terug) per bijkomende hospitalisatieperiode van 3 dagen. 

Als u in levensgevaar verkeert, krijgt uw echtgenoot of echtgenote en 1 kind 1 traject (heen en terug) per dag terugbetaald. 

Verplaatsingen met het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald op voorwaarde dat u of uw familielid het originele vervoerbewijs indient.
Voor verplaatsingen met eigen vervoer of met de taxi als de afstand heen en terug ten minste 5 km bedraagt krijgt uw familielid een vergoeding van € 0,4090 per km.

Parkingkosten worden niet terugbetaald.

Als u twijfelt of de verplaatsing (volledig) zal worden terugbetaald, neem dan vooraf contact op met de verzekeringsonderneming of Fedris.

Hoe vraagt u de terugbetaling aan?

Vul het formulier voor terugbetaling van bezoekkosten in en stuur het naar de verzekeringsonderneming, of naar Fedris indien het arbeidsongeval ten laste wordt genomen door Fedris.
Voor verplaatsingen met het openbaar vervoer stuurt u ook de originele vervoerbewijzen op.