Kan ik een deel van mijn rente vooraf uitbetaald krijgen?

U kunt maximaal een derde van uw rente vooraf uitbetaald krijgen (we spreken ook van een derde in kapitaal) als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De herzieningstermijn is verstreken (we spreken daarom van rente en niet van vergoeding). U kunt de aanvraag indienen op om het even welk moment nadat de herzieningstermijn verstreken is.
  • Uw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid bedraagt 
             meer dan 19 % of
             tussen de 10  % en de 16 % én uw arbeidsongeval werd geregeld vóór 01.01.1997 of
             tussen de 16 % en de 19 % én uw arbeidsongeval werd geregeld vóór 01.12.2003.

Een eventuele verergering van de graad na deze termijn wordt niet in aanmerking genomen.

U dient uw aanvraag in bij de verzekeringsonderneming en motiveert ze (u hebt het geld bijvoorbeeld nodig om uw woning in te richten). Daarna dient de verzekeringsonderneming uw gemotiveerde aanvraag in bij de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechtbank zal vervolgens een beslissing proberen te nemen die voor u zo voordelig mogelijk is.

Voor de berekening van het derde in kapitaal in uw concrete situatie kunt u contact opnemen met uw verzekeringsonderneming.