Hulp van derden

Als u als gevolg van uw arbeidsongeval hulp van een andere persoon nodig hebt om gewone handelingen uit het dagelijkse leven te kunnen uitvoeren (zoals om u aan te kleden, u te wassen en te eten), kunt u aanspraak maken op een aanvullende vergoeding voor hulp van derden.

Het jaarlijkse maximumbedrag van die vergoeding is gelijk aan 12 maal het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Op de vergoeding voor hulp van derden worden geen socialezekerheidsbijdragen en geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. 

De vergoeding wordt toegekend bij de regeling van uw arbeidsongeval. Als een nieuwe prothese uw behoefte aan hulp vermindert, kan de vergoeding worden herzien. Als u meer dan 90 dagen onafgebroken in het ziekenhuis verblijft, ontvangt u niet langer de vergoeding voor hulp van derden.